Leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal

De leerlijnen Nederlands als Vreemde Taal (NVT) kunt u als docent gebruiken voor het beschrijven van tussendoelen voor uw leerlingen. Ook kunnen ze gebruikt worden voor het ontwikkelen van lesmaterialen en evaluaties.

Meer informatie>