Nascholingscursus voor docent-onderzoekers

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek
 • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
 • Periode: van 24 tot en met 28 augustus 2020
  (aankomst 22 of 23 augustus, vertrek 28 augustus om 17.00 uur)
 • Plaats: Utrecht
 • Doelgroep: docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten.

Beschrijving

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 augustus 2020 organiseert de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Taalunie een nascholingscursus voor docent-onderzoekers Nederlands als vreemde taal (NVT). Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderzoeks- en onderwijspraktijk te verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over onderzoek en onderwijs. Het centrale thema van deze zomercursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities.

Inhoud en doelstellingen

De afdeling Nederlands, onderdel van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie slaat de handen ineen met verschillende samenwerkingspartners om een intensieve nascholingscursus te organiseren die de deskundigheid van de deelnemers over de volle breedte van de neerlandistiek bevordert. Deze cursus is gericht op het actualiseren en verdiepen van vakinhoudelijke kennis en het vergroten van kritische analysevaardigheden.

Neerlandistiek: de state of the art

In de eerste plaats verzorgen gespecialiseerde docenten uit Nederland en Vlaanderen lezingen over de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de letterkunde, taalkunde, (automatische) vertaalwetenschappen, interculturele communicatie en vreemdetalendidactiek.

Digital Humanities: theorie en toepassing

De theoretische debatten rondom de Digital Humanities worden verkend in lezingen, en tijdens practica leren deelnemers van verschillende experts werken met digitale bronnen en tools voor onderzoek en onderwijs. Deze digitaliseringslijn biedt ook kansen voor de ontwikkeling van de Digital Humanities binnen de internationale neerlandistiek: input van de deelnemers kan helpen om de digitale infrastructuur, die nu nog sterk gericht is op Nederland en Vlaanderen, te verbeteren.

Expertisesessies

Ten slotte worden er expertisesessies georganiseerd waarin de deelnemers onder leiding van deskundige docenten met vakgenoten van gedachten kunnen wisselen over het eigen onderzoek. Er is daarbij veel ruimte voor advies op maat van lokale specialisten.

Online voor- en natraject

De cursus wordt voorafgegaan door een online voorbereidingstraject en gevolgd door een gepersonaliseerd natraject. Tijdens het voorbereidingstraject stelt de deelnemer een portfolio op, dat een korte beschrijving van de voorkennis ten aanzien van het cursusthema en een presentatie over het eigen onderzoek bevat. Nadere instructies hierover volgen na inschrijving. Tijdens het natraject krijgt de deelnemer feedback op het onderzoeksproduct waar gedurende de cursusweek aan gewerkt is.

De vier pijlers bieden samen volop gelegenheid het netwerk met collega’s en partners buiten de universiteit te verstevigen. Ook het culturele programma dat rondom de cursus wordt georganiseerd, draagt daaraan bij.

Doelgroep

De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.

Kosten en vergoedingen

De cursus en huisvesting worden gefinancierd door de Taalunie en door de Universiteit Utrecht. De kosten voor reis, reisverzekering, visum, eten en drinken komen wel voor rekening van de deelnemer. De organisatie levert een bijdrage van 25 euro per deelnemer per cursusdag aan eten en drinken, maar dat dekt niet de volledige kosten ervan.

De reiskosten komen voor rekening van de deelnemer of die van de instelling waaraan zij of hij verbonden is.

Aan alle deelnemers uit alle regio’s waar Erasmus+ geldt, willen we vragen via de instructies bij deze links een reiskostenvergoeding aan te vragen:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/staff-training/higher-education_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/school-education-0_en

In uitzonderingsgevallen kan de Taalunie de reiskosten vergoeden van deelnemers die afkomstig zijn uit Midden-Europa (Comenius-landen) en Oost-Europa (DOEN-landen) als hun reiskosten aantoonbaar niet kunnen worden vergoed via de eigen instellingen en via Erasmus+. Er moet dus bewijs voorgelegd worden dat de deelnemer de reiskosten niet vergoed kan krijgen via de eigen instelling en ook niet via Erasmus+. Wie geselecteerd wordt, ontvangt daarover later meer uitleg.

Inschrijving

 • De deadline voor inschrijving is: dinsdag 15 april 2020
 • Regels:
  1) Als ik toegelaten word tot de cursus, dan kan ik ten laatste op 15 juni 2020 annuleren. Na 15 juni betaal ik een tegemoetkoming voor administratieve kosten van 200 euro.
  2) Ik volg de volledige cursus. Ik neem dus vanaf de eerste dag deel aan de cursus en blijf tot en met de laatste dag.
  3) Tijdens de docentencursus volg ik alle lessen, gastlezingen, excursies en activiteiten die in het programma staan.
  4) Ik verklaar dat ik nu een baan als docent Nederlands heb en ik ga ervan uit dat ik die minstens volgend jaar ook nog zal hebben.

Inschrijven verloopt via de Utrecht Summer School:
• Hier vindt u de link naar het <inschrijvingsformulier>.  In het scrollmenu met alle cursussen die de UU aanbiedt, heeft deze cursus de code L94.

Let op: de inschrijvingsmodule van de Utrecht Summer School is Engelstalig, maar u kunt in het Nederlands antwoorden. Ook zal in alle communicatie, correspondentie en onderwijs Nederlands de voertaal zijn.

Contact

Voor meer informatie en vragen over deze nascholingscursus kunt u contact opnemen met Femke Essink van de Universiteit Utrecht: F.M.Essink@uu.nl
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Ingrid Degraeve: idegraeve@taalunie.org