Nascholingscursus voor docent-onderzoekers

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek
  • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
  • Periode: van 23 tot en met 27 augustus 2021
  • Plaats: de online cursus wordt verzorgd vanuit de Universiteit Utrecht
  • Doelgroep: docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten.

Beschrijving

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus 2021 organiseert de Universiteit Utrecht in samenwerking met de Taalunie een online nascholingscursus voor docent-onderzoekers Nederlands als vreemde taal (NVT). Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek, biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderzoeks- en onderwijspraktijk te verwerken, en geeft de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over onderzoek en onderwijs. Het centrale thema van deze zomercursus is de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur, met een speciale focus op recente ontwikkelingen binnen de Digital Humanities.

Inhoud en doelstellingen

De afdeling Nederlands, onderdeel van het Departement Talen, Literatuur en Communicatie slaat de handen ineen met verschillende samenwerkingspartners om een intensieve nascholingscursus te organiseren die de deskundigheid van de deelnemers over de volle breedte van de neerlandistiek bevordert. Deze cursus is gericht op het actualiseren en verdiepen van vakinhoudelijke kennis en het vergroten van kritische analysevaardigheden.

Neerlandistiek: de state of the art

In de eerste plaats verzorgen gespecialiseerde docenten uit Nederland en Vlaanderen lezingen over de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de letterkunde, taalkunde, (automatische) vertaalwetenschappen, interculturele communicatie en vreemdetalendidactiek.

Digital Humanities: theorie en toepassing

De theoretische debatten rondom de Digital Humanities worden verkend in lezingen, en tijdens practica leren deelnemers van verschillende experts werken met digitale bronnen en tools voor onderzoek en onderwijs. Deze digitaliseringslijn biedt ook kansen voor de ontwikkeling van de Digital Humanities binnen de internationale neerlandistiek: input van de deelnemers kan helpen om de digitale infrastructuur, die nu nog sterk gericht is op Nederland en Vlaanderen, te verbeteren.

Expertisesessies

Ten slotte worden er online expertisesessies georganiseerd waarin de deelnemers onder leiding van deskundige docenten met vakgenoten van gedachten kunnen wisselen over het eigen onderzoek. Er is daarbij veel ruimte voor advies op maat van (lokale) specialisten.

Online voor- en natraject

De cursus wordt voorafgegaan door een online voorbereidingstraject en gevolgd door een gepersonaliseerd natraject. Tijdens het voorbereidingstraject stelt de deelnemer een portfolio op, dat een korte beschrijving van de voorkennis ten aanzien van het cursusthema en een presentatie over het eigen onderzoek bevat. Nadere instructies hierover volgen na inschrijving. Tijdens het natraject krijgt de deelnemer feedback op het onderzoeksproduct waar gedurende de cursusweek aan gewerkt is.

De vier pijlers bieden samen volop gelegenheid het netwerk met collega’s en partners buiten de universiteit te verstevigen. Ook wordt er online rondom de cursus een cultureel programma georganiseerd. Dit draagt bij aan de netwerkvorming. 

Doelgroep

De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden. Opleiding tot neerlandicus is niet noodzakelijk, wel is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal gewenst.

Kosten

Deelname aan de cursus is gratis.

Inschrijving

De deadline voor inschrijving is: dinsdag 15 juni 2021

Regels:

  1. Ik volg de volledige cursus. Ik neem dus vanaf de eerste dag deel aan de cursus en blijf deelnemen tot en met de laatste dag.
  2. Tijdens de docentencursus volg ik alle lessen, gastlezingen, excursies en activiteiten die in het programma staan.
  3. Ik verklaar dat ik nu een baan als docent Nederlands heb en ik ga ervan uit dat ik die minstens volgend jaar ook nog zal hebben.
  4. Ik draag er zorg voor dat ik een adequate internetverbinding heb en dat mijn computer zich bevindt in een ruimte waarin ik in alle rust aan de cursus kan deelnemen en dat mijn computer voldoet aan de gestelde doorsnee systeemvereisten.

Inschrijven verloopt via de Universiteit Utrecht. Hier vindt u de link naar het <inschrijvingsformulier>.  

Contact

Voor meer informatie en vragen over deze nascholingscursus kunt u contact opnemen met Femke Essink van de Universiteit Utrecht: F.M.Essink@uu.nl
Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Jo Sterckx: jsterckx@taalunie.org