Kerngroep Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

De kerngroep 'Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw' adviseert het Algemeen Secretariaat in functie van duurzame implementatie van Iedereen taalcompetent, de visietekst van het Algemeen Secretariaat over ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Voorheen ondersteunde de kerngroep bij de totstandkoming van de tekst. De kerngroep 'Onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw' is samengesteld uit vak- en domeinexperten Nederlands uit Nederland en Vlaanderen.

Voorzitter

  • Jan Rijkers, zelfstandig onderwijsadviseur

Secretaris

  • Steven Vanhooren, senior adviseur Nederlandse Taalunie

Leden

  • Paula Bosch, voorzitter Vereniging van Leraren in Levende Talen (sectie Nederlands); expert T2
  • Jordi Casteleyn, docent Antwerp School of Education, Specifieke lerarenopleiding, Universiteit Antwerpen
  • Marleen Lippens, coördinator taalbeleid, Nederlands en kunstonderwijs, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  • Alida Pierards, opleidingshoofd Bachelor in het onderwijs – kleuteronderwijs, Hogeschool PXL,Hasselt
  • Kris Van den Branden, hoogleraar Faculteit Letteren / Specifieke lerarenopleiding, KU Leuven
  • Bart van der Leeuw, leerplanontwikkelaar/vakexpert Nederlands, SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling