Docentencursussen

Ook in 2022 biedt de Taalunie nascholingen aan voor lesgevers Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en onderzoekers uit de internationale neerlandistiek.

 

Alle nascholingen

Kijk voor een volledig overzicht van alle cursussen bij het professionaliseringsaanbod op mijnNederlands.

Specifieke nascholingen

Hieronder vindt u informatie over cursussen voor lesgevers Nederlands als Vreemde Taal (NVT) en onderzoekers uit de internationale neerlandistiek:

NVT@Ned: verdiepingscursus didactiek

Verdiepingscursus didactiek Nederlands als Vreemde Taal (NVT)

  • Periode: 16-20 augustus 2022 (Leuven) met online voor- en natraject
  • Doelgroep: alle lesgevers Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen, ongeacht de moedertaal en ongeacht het onderwijstype.

In deze cursus leert u de oefenkansen van uw leerders vergroten, zowel binnen als buiten het leslokaal, en verkent u de mogelijkheden om uw lessen nog krachtiger en levensechter te maken. De cursus is gericht op alle docenten NVT of neerlandistiek die de basisprincipes van de didactiek, taal en cultuur van het NVT willen opfrissen of verdiepen.

Deze cursus met online voor- en natraject is ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven met medewerking van het Institute for Language and Communication (IL&C) van de UC Louvain.

Programma en inschrijving
kijk hier voor meer informatie.

NVT@Ned: online modules

Online modules didactiek Nederlands als Vreemde Taal (NVT)

  • Periodes: voorjaar (15 april - 15 september) en najaar (15 oktober 2022 - 15 maart 2023)
  • Doelgroep: alle lesgevers Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen, ongeacht moedertaal en onderwijstype.

Deze volledig online nascholing bestaat uit individuele modules en gezamenlijke intervisiemomenten. De modules volgt u waar en wanneer u wilt. De intervisiemomenten met collega’s uit andere regio’s en het uitvoeren van een geïntegreerde opdracht maken inherent deel uit van de nascholing.

De modules zijn ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van KU Leuven met medewerking van het Institute for Language and Communication (IL&C) van de UC Louvain.

Programma en inschrijving
Kijk hier voor meer informatie.

Nascholingscursus docent-onderzoekers

De cursus geeft de deelnemers grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek en biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderzoeks- en onderwijspraktijk te verwerken. Deelnemers krijgen ook de gelegenheid met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over het eigen onderzoek en onderwijs.
De cursus wordt door de Universiteit Utrecht in opdracht van de Taalunie georganiseerd.

Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur

  • Periode: 15-19 augustus 2022 (Utrecht) met online voor- en natraject
  • Doelgroep: ervaren en jonge docent-onderzoekers uit de internationale neerlandistiek

Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 15 april 2022 via deze link

Meer informatie over het programma, de kosten en de inschrijving vindt u in de bijlage.

Cursus basisdidactiek NVT

Meer informatie:
https://taalunie.org/informatie/13/cursus-basisdidactiek-nederlands-als-vreemde-taal

Contact

Voor meer informatie over het nascholingsaanbod van de Taalunie kunt u terecht op mijnNederlands of bij Jo Sterckx (jsterckx@taalunie.org).