Docentencursussen

Niet alleen voor de kwaliteit, maar ook voor de status en de zelfstandigheid van het onderwijs Nederlands in het buitenland is het noodzakelijk om leerkrachten en docenten regelmatig de gelegenheid te geven tot nascholing. Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Nederlandse Taalunie van groot belang.

De Taalunie richt zich bij deze nascholing op docenten en leerkrachten Nederlands die lesgeven in een niet-Nederlandstalige context. De nascholing kan op locatie, in het Nederlandse taalgebied en online of blended plaatsvinden.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer:

 • taalverwerving;
 • werken met authentiek materiaal;
 • didactische werkvormen
 • letterkunde;
 • toetsing en onderzoek.

Op ad-hocbasis worden nascholingsmogelijkheden uitgewerkt over zeer specifieke onderwerpen.

Bij de docentencursussen is er specifiek aandacht voor de band tussen de onderwijspraktijk en onderzoek en wordt er een online traject gekoppeld aan de fysieke bijeenkomst in de Lage Landen of op locatie. Op basis van de feedback van deelnemers en tendensen in het veld heeft de Taalunie het aanbod vanaf 2020 geactualiseerd.

De meest opvallende wijzigingen zijn:

 • Wegens de coronacrisis zullen in 2020 alle drie de docentencursussen online plaatsvinden.
 • De Verdiepingscursus didactiek, taal en cultuur bieden we vanaf 2020 hoe dan ook niet langer fysiek aan, maar wel blended onder de noemer NVT@Ned, m.a.w. online aangevuld met fysieke intervisiemomenten op locatie. Daarmee beantwoorden we aan de behoefte aan nascholing wanneer en waar de deelnemer dat zelf wil.
 • De blended Verdiepingscursus didactiek NVT@Ned staat vanaf 2020 open voor álle NVT-lesgevers, ongeacht het onderwijstype en ongeacht de moedertaal. Daarmee beantwoorden we aan de behoefte aan nascholing voor alle NVT-onderwijstypes.
 • Het Seminarium didactiek, taal en cultuur staat vanaf 2020 open voor alle NVT-lesgevers Hoger Onderwijs en Hoger Middelbaar Onderwijs, ongeacht hun moedertaal. Daarmee beantwoorden we aan de behoefte aan nascholing die zich richt op inhoudelijke criteria en niet op vormelijke, zoals de moedertaal van de lesgever.

Nascholingsaanbod 2020

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Nascholingscursus voor docent-onderzoekers

 • Thema: de internationale positie van de Nederlandse taal en cultuur
 • Periode: van 24 tot en met 28 augustus 2020
  (de cursus wordt online aangeboden)
 • Plaats: de cursus wordt verzorgd door de Universiteit Utrecht
 • Doelgroep: docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen, op hogescholen, universiteiten of bij andere instituten, ongeacht de moedertaal.
  Meer informatie>

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Seminarium didactiek, taal en cultuur

 • Thema: een intensieve introductie of opfrissing in didactiek Nederlands als Vreemde Taal
 • Periode: van 6 tot en met 17 juli 2020
  (de cursus wordt online aangeboden)
 • Plaats: de cursus wordt verzorgd door het INTT in Amsterdam en het ILT in Leuven
 • Doelgroep: docenten uit het hoger onderwijs en docenten uit het hoger middelbaar onderwijs uit de grensgebieden en de Caraïben, ongeacht de moedertaal.
  Let op:  in overleg met alle partners heeft de Taalunie besloten om deze cursus in 2020 toch uit te stellen naar 2021. Het is dus niet langer mogelijk zich in 2020 voor deze cursus in te schrijven.
  Meer informatie>

Taalunie Docentencursus NVT en Neerlandistiek: Verdiepingscursus didactiek NVT@Ned

 • Thema: een online verdiepingscursus Nederlands als Vreemde Taal
 • Periode: najaar 2020
 • Plaats: online
 • Doelgroep: alle docenten Nederlands buiten het Nederlandstalige gebied, ongeacht de moedertaal en ongeacht het onderwijstype.
  Meer informatie>

Inschrijving

Uiterste datum inschrijving: zie per afzonderlijke cursus
• De links naar inschrijvingsformulieren vindt u op de subpagina’s van de
  verschillende cursussen (zie boven).

Algemene informatie

Voor algemene vragen over de Taalunie Docentencursussen kunt u terecht bij Jo Sterckx: jsterckx@taalunie.org

Taalunie Cursus Basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

 • Periode: 24 tot 26 augustus 2020
 • Plaats: congrescentrum Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België
 • Doelgroep: lesgevers Nederlands in het primair en secundair onderwijs uit de Federatie Wallonië-Brussel, Ostbelgien, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Hauts-de-France en de Caribische eilanden.
 • Meer informatie
 • Vragen? nvt@taalunie.org