Achtergrondinformatie

Overzicht overeenkomsten en verklaringen op het gebied van NVT per eiland.

Aruba

Het Nederlands is op Aruba een officiële taal, maar de taal is in veel gevallen geen omgangstaal. Voor het overgrote deel van de leerlingen is Nederlands een vreemde taal, die een andere didactische aanpak vraagt dan het moedertaalonderwijs, zelfs als Nederlands de instructietaal is.

Raamovereenkomst
De minister van Onderwijs van Aruba en de Taalunie hebben in februari 2019 een raamovereenkomst getekend op het gebied van de Nederlandse taal in een meertalige omgeving. Daarin uiten zij de wens om de bestaande samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal en het taalbeleid voort te zetten.
Het onderwijs in en van Nederlands als vreemde taal (NVT) neemt een centrale plaats in in de overeenkomst.

Afspraken over NVT
Aruba en de Taalunie zullen samenwerken binnen de volgende initiatieven:

 • Deelname aan het netwerk Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal tussen de eilanden.
 • Didactisch materiaal ontwikkelen voor groep 1-4 primair onderwijs, voor- en naschoolse educatie.
 • Een voorbereidend traject ontwikkelen voor deelname aan een Nederlandstalige vervolgopleiding in Europees Nederland, Vlaanderen, of in het Caribisch gebied.
 • Uitwisseling van regionaal NVT-materiaal en -expertise binnen het NVT-platform en -netwerk.
 • Een leerlijn ontwikkelen, specifiek voor NVT in de Nederlands-Caribische context van groep 1 tot aan havo/vwo 5/6.
 • Toetsen, toetsevaluaties en examens voor NVT ontwikkelen.
 • Diagnostische evaluaties ontwikkelen voor leerlingen aan het eind van het primair onderwijs en halverwege het voortgezet onderwijs.
 • Een online cursus taalvaardigheid ontwikkelen voor NVT-leerkrachten op B2/C1-niveau, mede in het kader van een Bachelor NVT in oprichting.
 • Een trainingstraject voor NVT-experts.
 • Didactiekmodules ontwikkelen voor taal- en vakdocenten.
 • Profiel NVT-docent ontwikkelen.
 • Indien gewenst, samenwerking bij de ontwikkeling van schooltaalbeleid NVT.
 • Informatiecampagne opzetten over de mogelijkheden die het Nederlands biedt voor leerlingen in het Caribisch gebied.

Bonaire

Het Nederlands is op Bonaire een officiële taal, maar de taal is in veel gevallen geen omgangstaal. Sinds enkele jaren is in het Caribisch gebied een transitie gaande van moedertaalonderwijs Nederlands naar duurzaam kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT).

Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal
De samenwerking met onderwijsorganisaties op Bonaire valt binnen het reguliere Taalunieverdrag. In februari 2019 ondertekenden de ministers van onderwijs van Caribisch Nederland en de Taalunie een Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal (NVT). Daarin beloven ze de samenwerking te bevorderen, om zo een kwalitatief goed onderwijsaanbod NVT te bewerkstelligen. Een belangrijk middel daartoe is een NVT-netwerk waarin materiaal en expertise worden uitgewisseld.

Curaçao

Het Nederlands is op Curaçao een officiële taal, maar voor het overgrote deel van de leerlingen is Nederlands een vreemde taal, die een andere didactische aanpak vraagt dan het moedertaalonderwijs, zelfs als Nederlands de instructietaal is.

De minister van Onderwijs van Curaçao en de Taalunie hebben in november 2017 een raamovereenkomst getekend waarin ze pleiten voor de uitbreiding van de samenwerking op het gebied van taal, taalbeleid, onderwijs en infrastructuur. Het onderwijs in en van Nederlands als vreemde taal (NVT) neemt een centrale plaats in in de overeenkomst.

Afspraken over NVT
Curaçao en de Taalunie zullen samenwerken binnen de volgende initiatieven:

 • Deelname aan het netwerk Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal tussen de eilanden.
 • Didactisch materiaal ontwikkelen voor groep 1-4 primair onderwijs, voor- en naschoolse educatie.
 • Een voorbereidend traject ontwikkelen voor deelname aan een Nederlandstalige vervolgopleiding in Europees Nederland, Vlaanderen, of in het Caribisch gebied.
 • Uitwisseling van regionaal NVT-materiaal en -expertise binnen het NVT-platform en -netwerk.
 • Een leerlijn ontwikkelen, specifiek voor NVT in de Nederlands-Caribische context van groep 1 tot aan havo/vwo 5/6.
 • Toetsen, toetsevaluaties en examens voor NVT ontwikkelen.
 • Diagnostische evaluaties ontwikkelen voor leerlingen aan het eind van het primair onderwijs en halverwege het voortgezet onderwijs.
 • Een online cursus taalvaardigheid ontwikkelen voor NVT-leerkrachten op B2/C1-niveau, mede in het kader van een Bachelor NVT in oprichting.
 • Een trainingstraject voor NVT-experts.
 • Didactiekmodules ontwikkelen voor taal- en vakdocenten.
 • Profiel NVT-docent ontwikkelen.
 • Indien gewenst, samenwerking bij de ontwikkeling van schooltaalbeleid NVT.
 • Informatiecampagne opzetten over de mogelijkheden die het Nederlands biedt voor leerlingen in het Caribisch gebied.

Saba

Het Nederlands is op Saba een officiële taal, maar de taal is in veel gevallen geen omgangstaal. Sinds enkele jaren is in het Caribisch gebied een transitie gaande van moedertaalonderwijs Nederlands naar duurzaam kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT).

Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal
De samenwerking met onderwijsorganisaties op Saba valt binnen het reguliere Taalunieverdrag. In februari 2019 ondertekenden de ministers van onderwijs van Caribisch Nederland en de Taalunie een Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal (NVT). Daarin beloven ze de samenwerking te bevorderen, om zo een kwalitatief goed onderwijsaanbod NVT te bewerkstelligen. Een belangrijk middel daartoe is een NVT-netwerk waarin materiaal en expertise worden uitgewisseld.

Sint-Eustatius

Het Nederlands is op Sint-Eustatius een officiële taal, maar in veel gevallen geen omgangstaal. Sinds enkele jaren is in het Caribisch gebied een transitie gaande van moedertaalonderwijs Nederlands naar duurzaam kwaliteitsvol onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT).

Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal
De samenwerking met onderwijsorganisaties op Sint-Eustatius valt binnen het reguliere Taalunieverdrag. In februari 2019 ondertekenden de ministers van onderwijs van Caribisch Nederland en de Taalunie een Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal (NVT). Daarin beloven ze de samenwerking te bevorderen, om zo een kwalitatief goed onderwijsaanbod NVT te bewerkstelligen. Een belangrijk middel daartoe is een NVT-netwerk waarin materiaal en expertise worden uitgewisseld.

Sint-Maarten

Het Nederlands is op Sint-Maarten een officiële taal, maar de taal is in veel gevallen geen omgangstaal. Voor het overgrote deel van de leerlingen is Nederlands een vreemde taal, die een andere didactische aanpak vraagt dan het moedertaalonderwijs, zelfs als Nederlands de instructietaal is.

Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal
In februari 2019 ondertekenden de ministers van onderwijs van Caribisch Nederland en de Taalunie een Intentieverklaring Nederlands als vreemde taal (NVT). Daarin beloven ze de samenwerking te bevorderen, om zo een kwalitatief goed onderwijsaanbod NVT te bewerkstelligen. Een belangrijk middel daartoe is een NVT-netwerk waarin materiaal en expertise worden uitgewisseld.