Financiering van projecten

Lesgevers, scholen, organisaties en overheden uit de buurtaalregio’s kunnen bij de Taalunie financiële ondersteuning aanvragen voor activiteiten en projecten voor het NVT-onderwijs.

De financiering van de Taalunie kan gebruikt worden voor bv. naschoolse activiteiten, uitwisselingen, workshops, de ontwikkeling van leer- en lesmaterialen, evenementen, wedstrijden, promotiecampagnes voor het Nederlands en werkconferenties.

Toekenning

Bij de toekenning van ondersteuning gaan wij altijd uit van cofinanciering door andere instellingen of partners uit de betreffende buurtaalregio, bv. door middel van een financiële bijdrage, de inzet van personeel of het gebruik van infrastructuur. De doelstellingen en resultaten van het project worden samen met de Taalunie op voorhand vastgelegd.

Aanvraag financiering

Voor het aanvragen van een financiering vult u een van de onderstaande formulieren in en mailt deze naar nvt@taalunie.org.