Financiering van projecten

Lesgevers, scholen, organisaties, onderwijsnetten en overheden uit de buurtaalregio’s kunnen bij de Taalunie financiële ondersteuning aanvragen voor duurzame activiteiten en projecten voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal.

De financiering van de Taalunie kunt u gebruiken voor o.a.

  • naschoolse activiteiten voor leerlingen of cursisten
  • schooluitwisselingen
  • workshops en werkconferenties voor lesgevers
  • de ontwikkeling van duurzame leer- en lesmaterialen
  • evenementen en wedstrijden voor scholen
  • promotiecampagnes voor het onderwijs Nederlands

Bij de toekenning van ondersteuning gaan we altijd uit van cofinanciering door andere instellingen of projectpartners, bv. door middel van een financiële bijdrage, de inzet van personeel of het gebruik van infrastructuur. De doelstellingen en resultaten van het project worden samen met de Taalunie op voorhand vastgelegd en moeten passen in de kaders van het Protocol van Overeenstemming (2017).

Om een financiering aan te vragen gebruikt u een van de onderstaande formulieren en mailt deze naar nvt@taalunie.org.