Aanvraagformulier financiering structurele onderwijsnetwerken NT1 en NT2

Om in aanmerkingen te komen voor de financiering voor structurele Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken vult u het onderstaande formulier in.
Gegevens netwerk

Graag namen, functienamen binnen het netwerk en de namen van de instellingen van de bestuursleden vermelden.

Inhoudelijke verantwoording

Geef hierbij aan hoe de doelstellingen van het netwerk aansluiten bij de doelstellingen van de Taalunie m.b.t. kwaliteitsvol onderwijs Nederlands.

Geef (indien van toepassing) het (verwachte) aantal leden van het netwerk aan, met daarbij (een indicatie van) de verdeling Nederlandse en Vlaamse leden.

Geef daarbij het verwachte aantal deelnemers aan de activiteiten van het netwerk aan, met daarbij (een indicatie van) de verdeling Nederlandse en Vlaamse deelnemers.

Financiële verantwoording

Dit bedrag mag maximaal 50% van uw totale begroting betreffen.

Download hier het sjabloon voor de begroting

Betalingsgegevens

* Verplicht