Standaardtaal

18-04-2024


Inclusief taalgebruik

Inclusief taalgebruik kan ervoor zorgen dat een bredere groep in de samenleving zich herkent in de taal die wordt gehanteerd en zich niet buitengesloten voelt. Taal is immers een beschrijving van de werkelijkheid en heeft invloed op de attitudes, het gedrag en de perceptie van mensen. De Taalunie kan als beleidsorganisatie een rol spelen bij het stimuleren van taalgebruikers en organisaties om hun taalgebruik meer inclusief te maken en adviseren hoe dat te doen.

De Raad voor Nederlandse Taal en Letteren signaleert in een briefadvies aan het Comité van Ministers dat er een duidelijke behoefte in de samenleving is aan informatie over het gebruik van inclusieve taal. De Raad vraagt met het briefadvies aandacht voor het belang van inclusief taalgebruik.

Drie initiatieven van de Taalunie geven invulling aan deze behoefte aan informatie en bewustwording over inclusief taalgebruik.

Taaladvies

Taaladvies kan helpen om een weloverwogen taalkundige keuze te maken als je wilt dat een specifiek persoon, een groep of iedereen zich kan herkennen in een formulering. Op Taaladvies.net zijn adviezen te vinden over genderbewust taalgebruik. De adviezen bieden verschillende strategieën, concrete voorbeelden en achtergrondinformatie om genderbewust te schrijven en te spreken. In de toekomst worden de taaladviezen over inclusief taalgebruik uitgebreid met andere onderwerpen.

Onderzoek

Het is belangrijk dat concrete taaladviezen empirisch goed onderbouwd zijn. De Universiteit Gent heeft in opdracht van de Taalunie een inventarisatie gemaakt van (wetenschappelijk) onderzoek naar inclusief taalgebruik in het Nederlands, aangevuld met stijlgidsen en artikelen. De inzichten en gegevens uit onderzoek bieden een goede onderbouwing van concrete taaladviezen die de Taalunie wil laten ontwikkelen over dit onderwerp.

Download hieronder de inventarisatie van onderzoek, stijlgidsen en artikelen.

* Neem contact op voor de lijst in een ander formaat.

Dialoog

Juist omdat de oproep tot inclusief taalgebruik soms weerstand oproept, is het belangrijk om de dialoog tussen taalgebruikers en organisaties die met dit thema bezig zijn aan te gaan. In samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis de Buren organiseert de Taalunie de gespreksavonden Rake Taal. De eerste editie van Rake Taal in 2023 ging over genderbewuste taal en op 6 maart 2024 vond de tweede avond plaats over gedekoloniseerde taal.