Vertaalbeleid

In 2023 gaf de Taalunie een impuls aan de vertaalsector, in aanvulling op het bestaande beleid voor opleiding literair vertalen waarin het Expertisecentrum Literair Vertalen een belangrijke rol speelt. Samen met een internationale expertgroep ontwikkelden we een beleidsvisie en beleidslijnen. Twee internationale vertaalnetwerken gingen van start. De komende jaren zijn er veel activiteiten te verwachten. Die zijn gericht op:

  • Het vertaalveld ondersteunen bij de digitale transitie;
  • Zorgen voor aanwas van vertaalprofessionals en behouden van actieve vertalers voor het vak om in de wereldwijde vraag naar vertalers Nederlands te voorzien;
  • Bijdragen aan circulatie, diversiteit en kwaliteit van Nederlandstalige taal- en cultuurproducten.

De activiteiten worden georganiseerd door twee internationale vertaalnetwerken die vorig jaar werden opgericht, het Netwerk Vakvertalen en Tolken NEM (NVVT-NEM) en PETRA-NED voor opleiding literair vertalen, door het Expertisecentrum Literair Vertalen en door het Algemeen Secretariaat van de Taalunie.

Uitgelicht: opdracht digitale vertaaltools beschrijven en didactiseren

De Taalunie laat samen met het INT digitale vertaaltools beschrijven en didactiseren. We zijn op zoek naar een uitvoerder voor dit project. Interesse? Lees de inhoud van de opdracht en stuur ons uiterlijk 26 februari 2024 een offerte toe.

Activiteiten 2024
  • Samen met het Netwerk Vakvertalen en Tolken gaan we onderzoeken we de haalbaarheid van een internationaal expertisecentrum voor vakvertalen en tolken Nederlands.
  • Begin april wordt een raamwerk voor machinevertalen opgeleverd. Joop Bindels van Zuyd Hogeschool ontwikkelt dat raamwerk samen met partners uit het hoger onderwijs, met steun van de Taalunie.
  • Voorjaar 2024 Rondetafel met partners over ondersteuning van het vertaalveld bij de digitale transitie;
  • PETRA-NED doet een bevraging naar de behoeften van docenten literair vertalen met betrekking tot didactisch materiaal. Doe uiterlijk tot 15 februari mee via deze link.  
  • Marktonderzoek NVVT-NEM naar de vertaalmarkt Nederlands in Polen, Hongarije en Italië. In 2023 werd dat onderzoek bij wijze van pilot gedaan naar de vertaalmarkt Nederlands in Tsjechië en Slowakije. Het onderzoeksrapport vindt u hier
Agenda workshops, webinars en meer

16 januari 2024. 10.00-13.30 uur. Workshop Kennismaking met het PETRA-E referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers.

Bojana Budimir (Universiteit van Belgrado), Goedele de Sterck (Universiteit van Salamanca), Katarzyna Tryczyńska (Universiteit van Wroclaw). Kennismaking met het PETRA-E referentiekader voor de opleiding en deskundigheidsbevordering van literair vertalers. De workshop is praktijkgericht, met als doel het referentiekader via praktische opdrachten te integreren in bestaande lessen.

30 januari 2024. 10.00 tot 17.00 uur. Workshop van ervaring naar onderwijs: een didactische verdieping voor literaire vertaaldocenten.

Doris Abitzsch (Universiteit van Utrecht). In deze workshop wordt dieper ingegaan op verschillende aspecten van didactiek, zoals organisatie, leerinhoud, leermiddelen, lesopbouw en evaluatievormen. Het doel is een goed onderbouwd algemeen kader te schetsen dat specifiek kan worden toegepast op het vakgebied van literair vertalen. Zoom. Aanmelden via de website van PETRA-NED

22 februari 2024. Online studiedag over didactiek van het vakvertalen in het NVT-onderwijs.

Keynotespeakers: Gert De Sutter (Universiteit Gent) en Gys-Walt van Egdom (Universiteit Utrecht). Informatie en aanmelden via organisator: Muriel Waterlot (Katholieke Universiteit Lublin).

1 maart 2024. Deadline aanvragen ontwikkeltraject voor getalenteerde beginnende literair vertalers. Meer informatie en aanvragen via de website van het ELV.

7 maart 2024. 10.00 tot 17.00 uur. Translation competencies and curriculum design.

Dorothy Kelly (University of Granada). Voertaal: Engels. Zoom. Aanmelden via de website van PETRA-NED

14 maart 2024. 15.30-19.00 uur. Translating Europe Workshop 'AI en machinevertaling voor het middelbaar onderwijs'.

Tijdens de bijeenkomst staat de impact van Generatieve AI en machinevertaling in het middelbaar onderwijs centraal. Organisatie: Drongo en de Europese Commissie. Het plenaire programma is ook online te volgen. Meer informatie en aanmelden. Een vergelijkbare workshop zal de Taalunie samen met de Europese Commissie online organiseren voor de internationale neerlandistiek.

20 maart 2024. Thematische sessie op de vertaalconferencie TransELTE 2024 Boedapest.

Organisator: Réka Eszenyi, Eötvös Loránd Universiteit Boedapest. Voorlopig programma. Aanmeldinformatie komt binnenkort beschikbaar.

30-31 mei 2024. Confluences. Literary Translation in the Digital Age. Hybride conferentie van het PETRA-E Netwerk. West University of Timișoara, Roemenie. Informatie via: info@petra-e.eu.

1 juni 2024. Thematische sessie vakvertalen en tolken tijdens het Regionaal colloquium Neerlandistiek Olomouc. Organisator: Pavlína Knap-Dlouhá (Palacký Universiteit Olomouc).

5-12 juli 2024. DCC Zomerschool Literair Vertalen (Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context) rond het thema ‘Literair vertalen en actoren in literair vertalen: individuen en instellingen’ voor en door de neerlandistiek in Centraal-Europa. De Summer School vindt plaats aan de Masaryk Universiteit in Brno.

11-13 september 2024. European school of literary translation. Online train the trainer cursus voor vertalers die les geven of les willen gaan geven in literair vertalen. Initiatief van toonaangevende bekende Europese opleidingsorganisaties voor literair vertalen, waaronder FUSP, BCLT Norwich het PETRA-E Netwerk, het ELV en anderen. Voertaal Engels. Aanmeldinformatie binnenkort via het Expertisecentrum Literair Vertalen.

26 september 2024. Online workshop vertalen met CAT-tools door Joop Bindels van Zuyd Hogeschool. Organisator: Muriel Waterlot (Katholieke Universiteit Lublin). Nadere informatie over het programma en de aanmelding wordt binnenkort bekend gemaakt.

Er zullen in de loop van het jaar nog veel activiteiten bijkomen. We zullen u regelmatig informeren via de socials en de Taalunie nieuwsbrief.

Abonneer u voor activiteiten van het Expertisecentrum Literair Vertalen op de nieuwsbrief. 

Contact

De Taalunie kan vertaalactiviteiten van de internationale neerlandistiek ook ondersteunen via de reguliere subsidiesystematiek. We streven ernaar dat het aanbod zo breed mogelijk beschikbaar is voor alle neerlandici en vragen u om deze activiteiten ook af te stemmen met de vertaalnetwerken. Wilt u bij een van de activiteiten betrokken zijn of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Karlijn Waterman of Folkert de Vriend of rechtstreeks met het Expertisecentrum Literair Vertalen, het Netwerk Vakvertalen en Tolken NVVT-NEM: Marketa Stefkova en PETRA-NED: Katarzyna Tryczyńska.