Praktijkvoorbeelden Denktank voor de internationale neerlandistiek

Vier knelpunten 

In 2021-2022 heeft de Taalunie tijdens een online participatietraject met neerlandici en studenten wereldwijd de meest urgente uitdagingen verfijnd in kaart gebracht. Enkel wanneer je weet welke uitdagingen er spelen, kun je er oplossingen voor bedenken. Uit de gesprekken kwamen vier gezamenlijk erkende knelpunten naar voren: 

  1. Hoge en toenemende werkdruk 
  2. Afnemende in- en doorstroom van studenten 
  3. Gevoel van isolatie 
  4. Beperkte status en bekendheid 


Oplossingen: projecten en praktijkvoorbeelden

Binnen het Impulstraject werkt de Taalunie samen met neerlandici uit het veld duurzame oplossingen uit. Het Impulstraject is de eenmalige extra financiële impuls voor de internationale neerlandistiek door het Comité van Ministers met een looptijd van vier jaar.  

We hoeven echter niet enkel op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven. In het veld bestaan er veel praktijkvoorbeelden die alle afdelingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen inspireren. De Denktank voor een toekomstbestendige internationale neerlandistiek die bestaat uit acht neerlandici uit heel de wereld en beleidsadviseurs van de Taalunie heeft zich voorgenomen om die praktijkvoorbeelden zichtbaar te maken.  

De leden verzamelen praktijkvoorbeelden die beantwoorden aan de vier genoemde knelpunten in de internationale neerlandistiek. Die voorbeelden komen uit de praktijk aan hun eigen afdeling of aan andere afdelingen in de wereld. De Taalunie zal die praktijkvoorbeelden gespreid over een periode van twee jaar digitaal ontsluiten.

 

Netwerken en van elkaar leren 

De verzameling met praktijkvoorbeelden bevordert collectief leren:  

  • Elk praktijkvoorbeeld verwijst naar concrete neerlandici met wie je vragen en ideeën kunt uitwisselen.
  • Er komt een korte handleiding waarmee een groep neerlandici – bijvoorbeeld aan de eigen afdeling of op een landelijke, regionale of internationale docentenbijeenkomst – een workshop of een dialoogsessie kan organiseren om te leren van de gepresenteerde praktijkvoorbeelden. 

Schrijf je mee?

Oproep aan internationale neerlandici: deel jouw praktijkvoorbeelden. Heb jij een praktijkvoorbeeld en kun je een antwoord bieden op een van de vier knelpunten? Deel het dan met de collega's over de hele wereld. We verwelkomen graag je suggestie! Je kunt je praktijkvoorbeeld aanleveren via ons formulier.

Hoge en toenemende werkdruk

Hoe verlicht je de werkdruk dankzij de inzet van student-ondersteuners en stagiairs?

Binnen de Vertaal- en Tolkopleiding van de Universiteit van Triëst staat de vakgroep Nederlands voor uitdagingen zoals een beperkt personeelsbestand en het gemis van een docent uit het Nederlandse taalgebied sinds oktober 2022. In deze context heeft Paola Gentile waardevolle stappen ondernomen om de vakgroep te versterken.

Lees meer.

Hoe bouw je een gevarieerd cursusaanbod zonder meer colleges te geven?

In antwoord op de uitdagingen van werkdruk en een gevoel van isolatie binnen de neerlandistiek hebben zeven Centraal-Europese universiteiten een innovatief initiatief ontplooid. Onder de noemer "Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context (DCC)" bundelen zij hun krachten. Het doel is om gedeelde cursussen aan te bieden en zo de last van individuele vakgroepen te verlichten.

Lees meer.

Afnemende in- en doorstroom van studenten

Hoe maak je de studie Nederlands aantrekkelijk met digitaal onderwijs?

Zweden is een groot land en het Nederlands wordt enkel aan de Universiteit van Stockholm gegeven. Annika Johansson deelt een inspirerend voorbeeld van het omarmen van digitaal onderwijs om de aantrekkelijkheid van de studie Nederlands te vergroten.

Lees meer.

Hoe verhoog je de zichtbaarheid van de opleiding neerlandistiek en beloon je op voorhand toekomstige studenten?

Universitas Indonesia (UI) heeft een proefstudieprogramma ontwikkeld dat onlineklassen aanbiedt in de vorm van Massive Open Online Courses (MOOCs) voor laatstejaars middelbare scholieren. Het programma heeft significante voordelen opgeleverd voor de vakgroep Nederlands.

Lees meer.

Gevoel van isolatie

Hoe doorbreek je de isolatie van je afdeling en jezelf dankzij netwerkvorming? 

In dit praktijkvoorbeeld onthult Eric Mijts, ervaren taalkundige uit het Caribisch gebied en netwerker in de internationale neerlandistiek, de waarde van samenwerking in een divers Caribisch gebied en Suriname. Met de intrigerende vraag "Hoe werk je samen in verscheidenheid?" wordt een licht geworpen op de oplossingen voor het knelpunt van een gevoel van isolatie.

Lees meer.

Hoe verbind en motiveer je je studenten als er oorlog is?

In dit praktijkvoorbeeld vertelt Ingrid Degraeve hoe het gevoel van isolatie bij docenten en studenten aan de Taras Shevchenko National University of Kyiv werd aangepakt, nadat Rusland in februari 2022 Oekraïne binnenviel.

Lees meer.

Beperkte status en zichtbaarheid 

Hoe verrijk je het curriculum en versterk je de status en zichtbaarheid van je afdeling met een schrijversbezoek?

In dit praktijkvoorbeeld delen de afdelingen Nederlands aan de University of Sheffield en University College London hoe zij het curriculum verrijken en de status van hun afdeling versterken met jaarlijkse schrijversbezoeken.

Lees meer.

Hoe vergroot je de status en zichtbaarheid van het Nederlands?

In de wereld van de Neerlandistiek in Triëst is het streven naar status en zichtbaarheid een voortdurende uitdaging, gezien de dominante positie van talen als Engels, Frans, Duits en Spaans. Paola Gentile deelt een oplossing die ze hebben gevonden door zich actief in te zetten voor internationale mobiliteitsprogramma's.

Lees meer.