Staat van het Nederlands

Met de Staat van het Nederlands laat de Taalunie elke twee jaar het gebruik van het Nederlands en andere talen onderzoeken. Welke talen gebruiken inwoners van Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname in welke sociale situaties?

Positie van het Nederlands

Het Nederlands is de voornaamste voertaal in Nederland en Vlaanderen. Dat blijkt uit de eerste twee onderzoeken naar de Staat van het Nederlands in 2016 en 2018. Het Nederlands is onder meer de dominante taal op het werk en in het sociaal verkeer.

Het gebruik van Nederlands in het hoger onderwijs en de wetenschapswereld blijft een punt van zorg. Aan de Nederlandse universiteiten is het gebruik van uitsluitend Engels toegenomen, maar het maatschappelijk draagvlak voor hoger onderwijs in een andere taal dan het Nederlands neemt wel af.

Onderzoeksopzet Staat van het Nederlands

Voor het onderzoek naar de Staat van het Nederlands worden zowel mensen bevraagd als feitelijke gegevens verzameld. Hiervoor is een panel ingesteld met meer dan 6.000 respondenten uit Nederland, België en Suriname. Het onderzoek naar de Staat van het Nederlands wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland, de Universiteit Gent in België en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Maatschappelijk debat over het Nederlands

Het onderzoek is in 2016 voor het eerst uitgevoerd in Nederland en België, en in 2018 ook in Suriname. Het onderzoek wordt om de twee jaar herhaald om ontwikkelingen op te volgen en nieuw beleid te ontwikkelen om de positie van het Nederlands verder te versterken. Met de uitkomsten kan op basis van feitelijke gegevens het maatschappelijk debat worden gevoerd over omgaan met meertaligheid in de praktijk.