Nederlands als wetenschapstaal

Uit onderzoek naar de staat van het Nederlands blijkt dat het gebruik van Nederlands in sommige wetenschappelijke domeinen onder druk staat. Dat verdient aandacht: voor de ontwikkeling van het Nederlands is het immers belangrijk dat het in alle domeinen gebruikt blijft worden, ook in het wetenschappelijke domein. Dat sluit het gebruik van andere talen niet uit, maar nodigt uit om steeds goed na te denken over de rol en positie van het Nederlands ten opzichte van die andere talen.

Nederlands als taal van hoger onderwijs en wetenschap

Zowel in wetenschap als in hoger onderwijs wordt het Nederlands niet altijd vanzelfsprekend gebruikt. De positie van het Nederlands in beide domeinen is dan ook al jaren voorwerp van debat. In 2016 schreef de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren een notitie om het debat te voeden.  

In 2020 startte de Taalunie het project Nederlands als wetenschapstaal om het gebruik van Nederlands als wetenschapstaal verder te stimuleren en ook de overstap van het middelbaar naar het hoger onderwijs te vergemakkelijken. Samen met het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en het Instituut voor de Nederlandse Taal wordt algemeen academische en vakspecifieke Nederlandstalige terminologie bij elkaar gebracht. Termen uit de scheikunde en de wiskunde zijn inmiddels beschikbaar. 

 

 

Staat van het Nederlands

Meer weten over de staat van het Nederlands in verschillende domeinen? Bekijk onze pagina over het onderzoek 'Staat van het Nederlands'.

Ga naar de pagina Path 4 Created with Sketch.