Vertaalonderwijs

De Taalunie wil de internationale neerlandistiek graag ondersteunen bij de verdere uitbouw van expertise en netwerken op het vlak van tolken en vertalen. Daarbij richten we ons op de volle breedte van het vertaalvak: tolken, zakelijk vertalen, juridisch, literair, audiovisueel vertalen, etc. (zie ook de aanbevelingen uit het Vertaalpleidooi ‘VerTALEN voor de toekomst’).

We hebben eerst een bevraging uitgezet onder vertaaldocenten in de internationale neerlandistiek. Met deze bevraging werden al bestaande netwerken, vertaalexpertise, vakken en modules in kaart gebracht. Ook werd er gevraagd naar de belangrijkste behoeftes die de docenten hebben rond tolken en vertalen. De resultaten van deze bevraging werden gepubliceerd in een rapport.

In juni 2022 organiseerden we ook twee keer een webinar over vertaalbeleid. Dit webinar had verschillende doelen. Ten eerste was het webinar bedoeld om de resultaten van de vertaalbevraging te presenteren.

Daarnaast wilden we al bestaande voorzieningen voor vertaaldocenten extra voor het voetlicht brengen. Hiertoe werden de voorzieningen van de Taalunie, het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) nader toegelicht. Aan sommige van de in de vertaalbevraging benoemde behoeftes kan met de bestaande voorzieningen al tegemoetgekomen worden. Speciale aandacht was er bijvoorbeeld voor de nieuwe Taalunie-regeling voor thematische netwerken, waar vertaaldocenten die aan netwerkvorming willen werken, aanspraak op kunnen maken.

Een derde doel van het webinar was om in thematische subgroepen met de deelnemers in gesprek te gaan. Zo konden de in de rapportage benoemde behoeftes verder worden aangescherpt en konden ideeën worden verzameld over nog ontbrekende voorzieningen. De thema’s die hierbij centraal stonden waren vertalersnetwerken, audiovisueel vertalen, vertaaldidactiek en vertaaltechnologie. Het resultaat van de discussies in de thematische subgroepen hebben we samengebracht in een document met concrete aanbevelingen.

Docenten in de neerlandistiek worden uitgenodigd om voorstellen te formuleren waarmee invulling wordt gegeven aan de benoemde aanbevelingen rond vertalen. Als u van plan bent om een initiatief op te zetten en/of een financieringsaanvraag te doen rond vertalen, neem dan vóór 15 september eerst even contact op met Folkert de Vriend of Karlijn Waterman voor een voorbespreking.