Toetsen van taalcompetentie

Hoe kan centrale toetsing bijdragen aan de taalontwikkeling en het leren van alle leerlingen? Die vraag staat centraal in Taalcompetentie getoetst. Visie op centraal toetsen in het onderwijs Nederlands.

Taalcompetentie getoetst vertrekt vanuit de visie van de Taalunie dat kwaliteitsvol onderwijs Nederlands kinderen en jongeren ondersteunt in hun ontwikkeling tot taalcompetente burgers. Centrale toetsen kunnen daar bij helpen, mits ze degelijk zijn geconstrueerd, zorgvuldig worden afgenomen en correct worden gebruikt. Bovendien moeten ze voldoen aan de principes die in Taalcompetentie getoetst zijn uitgewerkt: authentiek op het niveau van de taaltoetstaak, de -afname en de -beoordeling, relevant en toegankelijk voor alle leerlingen, en gericht op het leren en op de ontwikkeling van de taalcompetentie van de leerling.

Met drie aanbevelingen wil het Algemeen Secretariaat ertoe bijdragen dat de centrale toetsen die worden ontwikkeld taalcompetentie bevorderen, en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs Nederlands:

  1. Stimuleer het gebruik van toetsresultaten in functie van leren en ontwikkeling 
  2. Zet in op criteriumgerelateerd toetsen bij het centraal toetsen van Nederlands 
  3. Beklemtoon het belang van aandacht voor ‘authenticiteit’, ‘relevantie’, ‘toegankelijkheid’ en ‘ontwikkelingsgerichtheid’ in centrale toetsen Nederlands.

Taalcompetentie getoetst kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en de werkgroep ‘Centraal toetsen van taalcompetentie’. Leden in alfabetische volgorde: 

  • Paul van den Broek, hoogleraar Education and Child Studies, Universiteit Leiden  
  • Bart Deygers (voorzitter), universitair docent, Universiteit Gent 
  • Karen Heij, zelfstandig toetsexpert  
  • Erik Roelofs, universitair hoofddocent Vakgroep Cognition, Data & Education, Universiteit Twente en zelfstandig toetsexpert 
  • Gerdineke van Silfhout, leerplanontwikkelaar voortgezet onderwijs, SLO  
  • Marieke Vanbuel, postdoctoraal onderzoeker, FWO & Universiteit Gent