Standaardtaal

30-03-2022


Buitenlandse aardrijkskundige namen

Wilt u meer weten over de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen? De Nederlandse schrijfwijze van deze namen is vastgelegd in de lijst Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN).

Buitenlandse aardrijkskundige namen kunnen we letterlijk overnemen uit het land van herkomst of vervangen door Nederlandse of aan het Nederlands aangepaste vormen. Op de BAN-website wordt van alle officieel erkende landen de naam, de officiële naam, de hoofdstad, het bijvoeglijk naamwoord en de inwoneraanduiding volgens de regels van de officiële spelling 2005 gegeven, en de naam zoals die in het land zelf wordt gebruikt. Bovendien zijn de vernederlandste vormen opgenomen van belangrijke steden, regio’s en andere geografische entiteiten in het buitenland.

De Commissie Anderstalige Namen houdt de lijst actueel.