Standaardtaal

15-03-2024


Aardrijkskundige namen en persoonsnamen

Wilt u meer weten over de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen? De Nederlandse schrijfwijze van deze namen is vastgelegd in de lijst Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN).

Buitenlandse aardrijkskundige namen kunnen we letterlijk overnemen uit het land van herkomst of vervangen door Nederlandse of aan het Nederlands aangepaste vormen. Op de BAN-website wordt van alle officieel erkende landen de naam, de officiële naam, de hoofdstad, het bijvoeglijk naamwoord en de inwoneraanduiding volgens de regels van de officiële spelling gegeven, en de naam zoals die in het land zelf wordt gebruikt. Bovendien zijn de vernederlandste vormen opgenomen van belangrijke steden, regio’s en andere geografische entiteiten in het buitenland. De Commissie Anderstalige Namen houdt de lijst actueel.

Transcriptor

Met de Transcriptor kunnen Oekraïense en Russische persoonsnamen, aardrijkskundige namen en woorden weergegeven worden in de schrijfwijzen die gebruikelijk zijn voor het Nederlandse taalgebied. De tool geeft de transcripties binnen verschillende genres, zoals de wetenschappelijke, de biliotheektranscriptie, Engelse, Duitse en ook die van de BAN-lijst.

De transcriptor is in opdracht van de Taalunie gemaakt en wordt gehost door het INT.