Internationaliseren

De Taalunie vraagt aandacht voor mogelijkheden om met Nederlands en andere talen internationaal samen te werken. Voor internationaal contact hoeft niet altijd te worden overgeschakeld op Engels. Ook in Nederlands en andere talen kunnen we vaak al internationaliseren. Deze kansen mogen we niet onbenut laten en willen we daarom zichtbaarder maken. Ter inspiratie reiken we hieronder praktijkvoorbeelden van onszelf en partners aan.

Jongerenbevragingen via Taalhelden.org

In 2021 zijn via de sociale media van Taalhelden.org jongerenbevragingen uitgevoerd over lezen en internationaliseren als speerpunten in de beleidsperiode 2020-2024. Hieruit blijkt onder meer dat jongeren al veel ervaring hebben met les krijgen in andere talen dan het Nederlands en dit ook nog in heel wat andere talen zouden willen, zeker als ze hierbij zelf hun eigen taal mogen blijven gebruiken. Ze zijn dan ook benieuwd naar verdere toepassingen met Luistertaal voor internationale studieprogramma's. In het onderstaande rapport kunnen de resultaten van beide bevragingen en enkele voorzichtige vingerwijzingen voor ons beleid worden nagelezen.

Blog-en-vlogestafette bij VLEVA

Bij het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) heeft de Taalunie een blog-en-vlogestafette gelanceerd om de leden en partners eigen praktijkvoorbeelden aan te laten dragen van internationale samenwerking met Nederlands en andere talen dan Engels. Professor Hendrik Vos, politicoloog aan de Universiteit Gent en publiek commentator van de Europese politiek, roept mensen uit diverse sectoren hiertoe op in een eerste vlog.

Luistertaal-etalage en handvatten

Luistertaal is een vorm van meertalige communicatie waarbij gesprekspartners elk hun eigen taal kunnen blijven spreken omdat de andere deelnemers deze minstens ook verstaan. Op 1 april 2021 is een Luistertaal-etalage verschenen waarin ook projecten in de kijker worden gezet waarin met Nederlands en andere talen internationaal wordt samengewerkt, onder meer in het hoger onderwijs en de Euregio’s. Voor het gebruik van Luistertaal in deze internationale contexten wil de Taalunie nu concretere handvatten laten ontwikkelen en delen. 

Internationale neerlandistiek

Het Nederlands beperkt zich niet tot de Lage Landen en het Caribisch gebied. In veertig landen in de wereld kunnen jongeren Nederlands studeren en in onze buurtaalregio's zijn er jaarlijks 400.000 scholieren die Nederlands leren. De internationale studie van het Nederlands biedt uit zichzelf al mogelijkheden tot internationale samenwerking aan en creëert ook bijkomende diplomatieke, culturele en economische kansen.