Alumni

De Taalunie is nieuwsgierig hoe het met oud-studenten en docenten Nederlands wereldwijd gaat. Wat voor werk doen ze en zijn ze tevreden met hun carrière? Doen ze nog steeds iets met het Nederlands? Hoe vergaat het bijvoorbeeld oud-deelnemers aan de zomercursussen of docentencursussen van de Taalunie? Hebben ze leuke vriendschappen en herinneringen overgehouden aan hun studie Nederlands of aan de activiteiten van de Taalunie?
En natuurlijk willen we jullie op de hoogte houden van allerlei gebeurtenissen met en rondom het Nederlands. Daarvoor willen we hier een plek creëren.

Wat kan de Taalunie voor alumni betekenen?

Hieronder hebben we een aantal zaken opgesomd waarvan wij denken dat ze voor alumni handig kunnen zijn.

Stages
Informatie over de mogelijkheden m.b.t. stages binnen en buiten het Nederlandse taalgebied

Vacatures
Maak kennis met de vacaturebanken van de Taalunie, Stichting NOB en de IVN
Op de vacaturebank van de Taalunie kunt u ook zelf vacatures plaatsen. Wij kunnen u ook helpen bij het plaatsen van een vacature op taalunie.org.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Agenda Taalunie en actualiteiten
Maak kennis met onze activiteiten die van anderen en met nieuws over de Taalunie
Zie agenda en actueel.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief
Onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden.

Nederlands in de diaspora
Dankzij dit pilotonderzoek is het voor het eerst mogelijk om op basis van feiten en gegevens uitspraken te doen over het Nederlands van geëmigreerde Nederlanders en Vlamingen en kan worden geïnventariseerd wat de wensen zijn van deze groep (bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of literatuurvoorzieningen). Meer informatie.

Mijn NVT
Mijn NVT is het online platform voor studenten en docenten Nederlands als vreemde taal (NVT) buiten het taalgebied, en voor onderzoekers en vertalers. Via Mijn NVT kunt u als docent relevante informatie uitwisselen, ervaringen, documenten en lesmateriaal delen en contact leggen met vakgenoten. Bezoek Mijn NVT. U kunt gratis lid worden en een profiel aanmaken.

Neerlandistiek.nl
Digitaal tijdschrift voor de Nederlandse taal en cultuur sinds 1992 (voorheen: Neder-L)
https://www.neerlandistiek.nl/

Stichting NOB
In 115 landen is het mogelijk om uw kinderen Nederlands onderwijs te laten volgen via de Stichting NOB. De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vertegenwoordigt de ruim 200 onderwijsinstellingen wereldwijd. 
Met de Scholenzoeker kunt u per land op zoek naar een geschikte school.

Nieuwspagina van de IVN
Klik hier om een kijkje te nemen in de nieuwsberichten van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV)
Dit centrum heeft als doel de deskundigheid en professionaliteit van literair vertalers in en uit het Nederlands te bevorderen om zo de kwaliteit van vertalingen te verzekeren. Het ELV verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en expertise, gericht op de vragen uit de markt en de maatschappij.

Nederlands in het Caribisch gebied en Suriname
Voor de inwoners van deze gebieden is in veel gevallen Nederlands niet de moedertaal. Omdat Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen omgangstaal is, maakt het onderwijs daar de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands naar een vreemde taal aanpak. De Taalunie ondersteunt hierbij. Op deze pagina kunt u meer lezen over wat de Taalunie in Suriname en het Caribisch gebied doet.

DBNL en Literatuurgeschiedenis.org
In Taalunieverband investeren Nederland en Vlaanderen samen in diverse bronnen en basismaterialen voor het Nederlands. Letterkundige werken kunnen online worden geraadpleegd via de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).
De Taalunie heeft samen met de KB de educatieve website Literatuurgeschiedenis.org ingericht. Deze website biedt aansprekende informatie over literaire werken, schrijvers en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur.

Docentenprofessionalisering
Professionalisering van docenten en leerkrachten Nederlands buiten het taalgebied is voor de Taalunie van groot belang. Daarom organiseren wij docentencursussen. Dit zijn:
- reguliere docentennascholingscursussen
- de cursus basisdidactiek 
- conversatietafels voor lesgevers

Zomercursus voor studenten
De zomercursus is voor studenten Nederlands in het buitenland een aanvulling op hun opleiding. Zij bezoeken hierdoor tijdens hun studie het Nederlandse taalgebied. Meer informatie.

Alumnigroepen op social media
De Taalunie is speciaal voor alumni actief op social media.
Op facebook: Alumni internationale neerlandistiek (https://www.facebook.com/groups/202916301551700)
Op Linkedin: Alumni - internationale neerlandistiek (https://www.linkedin.com/groups/8545576/)

Diplomatieke vertegenwoordigingen Nederland en Vlaanderen
Op deze website vind je de contactgegevens van de Nederlandse ambassade en consulaten in jouw land.
Op deze website vind je de contactgegevens van de Vlaamse vertegenwoordiging (Vlaamse Afgevaaardigde) of van de Belgische ambassade in jouw land.

Cultuur in de Lage landen
Informatie over Dutch Culture. Deze stichting houdt zich bezig met de promotie van de Nederlandse cultuur in het buitenland en met internationale culturele samenwerking.
Informatie over Flanders Culture. Het cultuurplatform Flanders Culture is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en cultuursteunpunten en -fondsen over Vlaamse culturele acties in het buitenland.

Letterenfondsen
Het Nederlands Letterenfonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur.
Literatuur Vlaanderen (voorheen VFL) is een openbare instelling ter ondersteuning van de letterensector, van auteur tot lezer. De organisatie verstrekt ook subsidies aan auteurs, vertalers, uitgevers en organisatoren.

Veldanalyses Nederlands Internationaal
Welke rol spelen het Nederlands en de neerlandistiek in het buitenland? Sinds 2019 voert de Taalunie hierover veldanalyses uit. De aanwezigheid van het Nederlands in het buitenland en de kansen die dat oplevert worden met deze analyses systematisch onderzocht. De economische en culturele meerwaarde van de studie Nederlands en de aantoonbare kansen werden voor het eerst onderzocht in Italië en Polen. Bekijk de onderzoeksrapporten en de factsheets over Polen en Italië.

Activteiten regionale docentenplatforms
In diverse regio's in de wereld bestaan docentenverenigingen voor het Nederlands. Vaak ook toegankelijk voor studenten. Deze verenigingen organiseren regelmatig interessante wetenschappelijke en culturele evenementen m.b.t. het Nederlands.  Bekijk welke platforms er zijn en hoe u ermee in contact komt.

Andere belangrijke groepen op social media over het Nederlands
ELTE Néderlandisztika Boedapest, Hongarije
https://www.facebook.com/groups/253218748108437

KRE Néderlandisztika Boedapest, Hongarije
https://www.facebook.com/groups/kreholland

Nederlands in Debrecen, Hongarije
https://www.facebook.com/groups/117127111675924