Standaardtaal en talige diversiteit in het onderwijs

Hoe gaan we in het onderwijs om met het Standaardnederlands, taalvariatie en meertaligheid? Dat is een belangrijke en actuele kwestie, die vraagt om verstandig beleid. Om die vraag te beantwoorden heeft het Algemeen Secretariaat van de Taalunie een commissie van experts om advies gevraagd.

De adviescommissie ‘Standaardtaal en talige diversiteit in het onderwijs’, bestaande uit Nederlandse en Vlaamse deskundigen op het terrein van onderwijs, onderwijsbeleid en onderzoek naar taalvariatie en meertaligheid, bezorgde in maart 2020 haar advies aan het Algemeen Secretariaat van de Taalunie. 

Volgens de commissie is het onderwijs dé plek waar leerlingen in aanraking komen met het Standaardnederlands, de taal die hun de meeste kansen biedt voor de toekomst. Dat houdt echter niet in dat andere talen en variëteiten geen rol kunnen of mogen spelen in de onderwijscontext. De commissie schetst een ideale situatie waarin aandacht voor de standaardtaal en voor alle andere talen en variëteiten van leerlingen samen kunnen gaan en elkaar zelfs kunnen versterken. Voor het bereiken van die situatie geeft de commissie adviezen. 

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie heeft veel waardering voor de gebalanceerde adviestekst die de commissie geschreven heeft. De adviezen zullen worden meegenomen in bestaande beleidstrajecten. Verder nodigt het Algemeen Secretariaat onderwijsprofessionals uit zich in de adviezen te verdiepen en erover in gesprek te gaan. 

De commissie baseert zich in haar adviestekst onder andere op een literatuurstudie, uitgevoerd door Eva Smidt (Meertens Instituut). In die studie zijn wetenschappelijk onderzoek en Vlaamse en Nederlandse beleidsteksten over standaardtaal en talige diversiteit in het onderwijs geïnventariseerd en beschreven.

Om de geformuleerde visie en adviezen af te toetsen aan de praktijk, zette de commissie een kleinschalige online enquête onder leraren uit.