Standaardtaal

06-05-2020


Jongeren en taal

Jongeren maken mee de taal en zijn de taalgebruikers van de toekomst. Het is belangrijk dat ook zij zich thuis voelen in het Nederlands, het blijven omarmen en het later zelf willen doorgeven aan hun kinderen. Daarom ondersteunt de Taalunie jongeren in goed en creatief gebruik van het Nederlands.

Taalhelden.org

Taalhelden.org is de jongerenwebsite van de Taalunie, met taaladviezen op maat, rubrieken als taalkunstenaars, lezen en lol, en een gelijknamige Facebook-pagina met polls over taalkwesties. Met deze bevragingen via Facebook geven we verder invulling aan de Taalunie Jongerenraad die in 2010 is ingesteld tijdens de top Nederlands Wereldtaal in Brugge.

Op basis van het onderzoek Jongeren, de Nederlandse taal en participatie uit 2012 worden de jongeren vooral vrijwillig en occasioneel bevraagd over onderwerpen die hen zelf interesseren. Tijdens de slotdag van de literaire jongerenprijs de Inktaap op 5 maart 2013 in Antwerpen, gaf minister Pascal Smet het startschot met een live poll onder bijna 700 jongeren. 

Ontmoeting en uitwisseling

Tijdens de Top Nederlands Wereldtaal in Brugge in 2010 is ook een Fonds voor Ontmoeting en Uitwisseling ingesteld om taalgebruikers uit verschillende delen van het taalgebied met elkaar in contact te brengen en samen te laten werken. Naast taalprofessionals gaat het ook om jongeren.

Zo ondersteunt de Taalunie de deelname van Vlaamse en Surinaamse jongeren aan de slotdag van de DebatUnie in Nederland en de samenwerking tussen studenten en promotoren uit alle delen van het taalgebied in het kader van een onderzoeksprogramma naar talenbeleid in het hoger onderwijs.

Verzoeken tot ondersteuning zijn welkom (via info@taalunie.org) en worden steeds beoordeeld op basis van de strategische doelstellingen van de Taalunie voor het Nederlands en zijn gebruikers.