Standaardtaal

14-11-2023


Jongeren en taal

Jongeren maken mee de taal en zullen haar toekomst bepalen. Het is belangrijk dat ook zij zich thuis voelen in het Nederlands, het omarmen en het later ook zelf doorgeven aan hun kinderen. Daarom ondersteunt de Taalunie hen in goed en creatief gebruik van onze taal.

Onderzoek jongeren

Op basis van het onderzoek Jongeren, de Nederlandse taal en participatie uit 2012 worden de jongeren vrijwillig en occasioneel bevraagd over onderwerpen die hen zelf interesseren. Tijdens de slotdag van de literaire jongerenprijs de Inktaap op 5 maart 2013 in Antwerpen, gaf minister Pascal Smet het startschot met een live poll onder bijna 700 jongeren.

In 2021 zijn de jongeren bevraagd over lezen en internationaliseren als twee speerpunten in de beleidsperiode 2020-2024. De resultaten hiervan en enkele voorzichtige vingerwijzingen voor ons beleid, kunnen worden teruggelezen in het onderstaande rapport.

Ontmoeting en uitwisseling

Tijdens de Top Nederlands Wereldtaal in Brugge in 2010 is een Fonds voor Ontmoeting en Uitwisseling ingesteld om taalgebruikers uit verschillende delen van het taalgebied bij elkaar te brengen. Naast taalprofessionals gaat het ook om jongeren.

Zo ondersteunt de Taalunie de taalgebiedbrede werking van de DebatUnie en de samenwerking tussen studenten en promotoren uit verschillende delen van het taalgebied in het kader van een onderzoeksprogramma naar talenbeleid in het hoger onderwijs.

Verzoeken tot ondersteuning zijn welkom via info@taalunie.org en worden steeds beoordeeld op basis van de doelstellingen van de Taalunie voor het Nederlands en zijn gebruikers.