Samenwerking met Zuid-Afrika

Zuid-Afrika telt elf officiële talen. Een van deze talen is het Afrikaans, dat taalkundig verwant is aan het Nederlands. Sinds 1994 ondersteunt de Taalunie de gezamenlijke studie van het Nederlands en het Afrikaans aan verschillende Zuid-Afrikaanse universiteiten. In 2010 ondertekenden de Taalunie en Zuid-Afrika een intentieverklaring tot nadere samenwerking. Tien jaar later, op 30 januari 2020, leidde dat tot een raamovereenkomst tussen de Taalunie en de Afrikaanse Taalraad (ATR). Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van taaltechnologie, taalinfrastructuur, talenkennis, talige cultuur, taalbeleid in meertalige contexten en Nederlands en Afrikaans als onderwijsvakken en in academische programma’s.

Taalinfrastructuur

Sinds 2010 hebben Zuid-Afrika en de Taalunie verschillende samenwerkingsprojecten op het vlak van taal- en spraaktechnologie gefinancierd. Het meest recente project is de aansluiting van twee extra Zuid-Afrikaanse talen op het Taalportaal. Dat portaal is een online platform met grammaticale beschrijvingen van verschillende talen, zoals het Nederlands, het Fries en het Afrikaans. Een betere grammaticale beschrijving van deze twee Zuid-Afrikaanse talen zal helpen om hun gebruikers in Zuid-Afrika beter te ondersteunen. Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) zorgt voor onderhoud en verbetering van de Taalportaal-software.

Contactpersonen

Contactpersonen Zuid-Afrika: Corrien Blom (algemeen); Karlijn Waterman en Jo Sterckx (onderwijs)