Samenwerking met Zuid-Afrika

Zuid-Afrika telt elf officiële talen. Een van deze talen is het Afrikaans, dat taalkundig verwant is aan het Nederlands. Sinds 1994 ondersteunt de Taalunie de gezamenlijke studie van het Nederlands en het Afrikaans aan verschillende Zuid-Afrikaanse universiteiten. In 2010 ondertekenden de Taalunie en Zuid-Afrika een intentieverklaring tot nadere samenwerking. Dit heeft geleid tot samenwerkingen op het gebied van taalinfrastructuur en talige cultuur.
In 2020 hebben het Algemeen Secretariaat en de Afrikaanse Taalraad een aanvullende overeenkomst afgesloten om nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Het doel van de overeenkomst is om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van taaltechnologie, taalinfrastructuur, talenkennis, talige cultuur, taalbeleid in meertalige contexten, en Nederlands en Afrikaans als onderwijsvakken en als onderdeel van academische programma’s.

Het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 werd, rekening houdend met de afspraken met de Zuid-Afrikaanse regering en de Afrikaanse Taalraad, doorvertaald naar de Zuid-Afrikaanse context in een werkplan 2021-2024, waarover ook werd afgestemd met verschillende partners. Het plan geeft aan wat de Taalunie, samen met anderen, in Zuid-Afrika wil doen, en hoe dat bijdraagt aan de algemene doelstellingen en krachtlijnen van de organisatie.