Samenwerking met Zuid-Afrika

Zuid-Afrika telt elf officiële talen. Een van deze talen is het Afrikaans, dat taalkundig verwant is aan het Nederlands. Sinds 1994 ondersteunt de Taalunie de gezamenlijke studie van het Nederlands en het Afrikaans aan verschillende Zuid-Afrikaanse universiteiten. In 2010 ondertekenden de Taalunie en Zuid-Afrika een intentieverklaring tot nadere samenwerking. Deze heeft geleid tot samenwerkingen op het gebied van taalinfrastructuur en talige cultuur.
In 2020 hebben het Algemeen Secretariaat en de Afrikaanse Taalraad een aanvullende overeenkomst afgesloten om op deze en andere terreinen nieuwe samenwerkingen te stimuleren. Het doel is om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van taaltechnologie, taalinfrastructuur, talenkennis, talige cultuur, taalbeleid in meertalige contexten en Nederlands en Afrikaans als onderwijsvakken en in academische programma’s.