Taal en nieuwkomers

De Taalunie heeft in 2019 een advies laten schrijven over hoe nieuwkomers in Nederland en Vlaanderen zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund in hun verwerving van het Nederlands. Een expertgroep onder leiding van prof. dr. Folkert Kuiken heeft dit advies geschreven. In het advies wordt onder meer aandacht gevraagd voor maatwerk, geïntegreerd leren, taalcontact en oefenkansen in de praktijk. De leden van het Comité van Ministers van de Taalunie hebben kennisgenomen van het advies en toegezegd het met de andere bevoegde ministers binnen hun regeringen te bespreken.