Luistertaal

Luistertaal is een laagdrempelige manier om meertalige communicatie mogelijk te maken. Met Luistertaal kunnen deelnemers aan een gesprek elk hun eigen taal blijven spreken omdat de andere deelnemers deze taal minstens ook verstaan. Tijdens het Taalcongres in het Vlaams Parlement in 2015 heeft de Interparlementaire Commissie aan de Taalunie gevraagd het gebruik van Luistertaal verder te verkennen, uit te werken en toe te passen.

Luistertaal-etalage

Op 1 april 2021 is een Luistertaal-etalage verschenen waarin bestaande projecten zijn verzameld en beschreven waarin Luistertaal al een grote rol speelt of een nog grotere rol kan spelen. Hierbij is gefocust op onderwijs, professionalisering en internationale samenwerking. Op basis hiervan bekijkt de Taalunie met welke partners verder kan worden samengewerkt om voor het gebruik van Luistertaal nog concretere handvatten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Taalunie Talendebatten over Luistertaal

In het najaar van 2020 organiseerde de Taalunie bij VLEVA in Brussel en tijdens het DRONGO talenfestival in Nederland twee online debatten over het gebruik van Luistertaal. Hiermee werden bestaande praktijken met Luistertaal verder in beeld gebracht en besproken en de deelnemers geïnspireerd om er ook zelf mee aan de slag te gaan.

Onderzoek naar Luistertaal in de praktijk

In januari 2020 is een onderzoek gepubliceerd naar het gebruik van Luistertaal in de bouw, de zorg en het onderwijs. Over het onderzoeksrapport zijn informatiefiches beschikbaar in het Nederlands, Duits, Frans, Engels, Fries, Nedersaksisch en Limburgs.

Positionpaper over Luistertaal

In 2016 schreef de Taalunie samen met onderzoekers een positionpaper over Luistertaal bij de Vaardighedenagenda van de Europese Commissie. Dit positionpaper is aangeboden aan de bevoegde Europese commissaris en is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Frans en Engels.