Standaardtaal

26-05-2023


Terminologie

Termen vormen een apart aandachtsgebied binnen de taal. Termen dragen bij aan een heldere en duidelijke communicatie tussen o.a. vakgenoten, overheden en organisaties. De Taalunie ondersteunt terminologie op verschillende manieren.

De Taalunie vindt het belangrijk dat mensen die met terminologie bezig zijn goed hun werk kunnen doen en dat de terminologie van het Nederlands goed beschreven en vastgelegd wordt. Het voeren van terminologiebeleid is als verdragstaak vastgelegd in het Taalunie-verdrag. Als beleidsorganisatie werken we daarvoor samen met partnerorganisaties.

We ondersteunen de volgende activiteiten met financiering:

  • Het Expertisecentrum Nederlandstalige terminologie (ENT) dat bij het INT is ondergebracht biedt informatie, advies en voorzieningen op het gebied van Nederlandstalige terminologie.
  • De ontwikkeling van tools voor terminologiewerk: TermTreffer is een extractietool die ingezet kan worden voor het aanleggen en onderhouden van eentalige of meertalige terminologieverzamelingen. In de TermBeheerder kunnen verzamelde termen efficiënt beschreven en beheerd worden. Deze tools worden later dit jaar beschikbaar gesteld.
  • De beschrijving van medische, juridische, wetenschaps- en onderwijsterminologie via deze projecten: Pinkhof Geneeskundig woordenboek, pilot medische en zorgtaalHOTNeV en Nederlands als wetenschapstaal.
  • De activiteiten van de Vlaams-Nederlandse veldorganisatie NL-Term. NL-Term organiseert jaarlijks de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied).
  • De Taalunie is lid van de kerngroep van de Termraad Nederlands. De Termraad Nederlands werkt aan terminologische afstemming tussen de vertaaldiensten van de verschillende Europese instellingen en de Nederlandse, Belgische en Vlaamse overheden.