Standaardtaal

02-06-2021


Terminologie

Termen vormen een apart aandachtsgebied binnen de taal. De Taalunie ondersteunt terminologie op verschillende manieren.

Het Expertisecentrum Nederlandstalige terminologie (ENT) van het INT biedt informatie, advies en voorzieningen op het gebied van Nederlandstalige terminologie. Daarnaast werkt het INT mee aan projecten voor het beschrijven van medische, juridische en onderwijsterminologie (het HOTNeV-project) .

De Taalunie ondersteunt de activiteiten van de Vlaams-Nederlandse veldvereniging NL-Term. NL-Term organiseert jaarlijks de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied).

Ook is de Taalunie lid van de kerngroep van de Termraad Nederlands. De Termraad Nederlands werkt aan terminologische afstemming tussen de vertaaldiensten van de verschillende Europese instellingen en de Nederlandse, Belgische en Vlaamse overheden.