Standaardtaal

15-06-2021


Toegankelijke taal

De Taalunie wil dat iedereen het Nederlands optimaal kan benutten, ook doelgroepen voor wie het Nederlands niet altijd even gemakkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld voor mensen met een communicatieve beperking.
De Taalunie brengt hiervoor partijen bij elkaar. Bijvoorbeeld door doelgroepen in contact te brengen met talige producten die hen kunnen ondersteunen in hun taalgebruik, en ontwikkelaars van deze toepassingen meer inzicht te geven in de behoeftes en wensen van doelgroepen. Op die manier zorgt de Taalunie ervoor dat doelgroepen worden geholpen, bestaande talige producten worden gebruikt en nieuwe toepassingen worden ontwikkeld, ook in het Nederlands.