Standaardtaal

12-12-2019


Toegankelijke taal

De Taalunie wil dat iedereen het Nederlands optimaal kan benutten, ook doelgroepen voor wie het Nederlands niet altijd even gemakkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld voor mensen met een communicatieve beperking.
De Taalunie brengt hiervoor partijen bij elkaar. Bijvoorbeeld door doelgroepen in contact te brengen met talige producten die hen kunnen ondersteunen in hun taalgebruik, en ontwikkelaars van deze toepassingen meer inzicht te geven in de behoeftes en wensen van doelgroepen. Op die manier zorgt de Taalunie ervoor dat doelgroepen worden geholpen, bestaande talige producten worden gebruikt en nieuwe toepassingen worden ontwikkeld, ook in het Nederlands.

Braille Autoriteit  en braillestandaard

De Taalunie is betrokken bij de oprichting van de Braille Autoriteit en het vastleggen van een braillestandaard, die onder meer met een startsubsidie van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek kon worden gerealiseerd.

De Braille Autoriteit legt onafhankelijk van producenten en hulpmiddelenleveranciers codes vast voor het gebruik van braille en maakt ze bekend.

Bij de oprichting van een braille-autoriteit zijn onder meer de volgende organisaties betrokken:

Koninklijke Bibliotheek Nederland, Brailleliga vzw, CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden), Dedicon, Koninklijk Instituut Woluwe, De Kade (Brugge), Visio, Luisterpuntbibliotheek, Transkript, Vereniging Onbeperkt Lezen, Oogvereniging, Bartiméus, Blindenzorg Licht en Liefde, Zicht op Cultuur - Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen, departement Elektrotechniek KU Leuven, Vlaams Oogpunt, Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden en de Taalunie.

‘Krijg jij het inZICHT?’

Moderne taal- en spraaktechnologie (TST) voor het Nederlands kan het leven van blinden en slechtzienden makkelijker maken en hun deelname aan de maatschappij vergroten.

De Taalunie heeft als kenner van het TST-veld organisaties en deskundigen bij elkaar gebracht om samen met het muZIEum en de Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS), bestaande TST-toepassingen voor blinden en slechtzienden bij elkaar te brengen en te presenteren.

Meer over de totstandkoming van het project ‘Krijg jij het inZICHT?’ en de samenwerking in de onderstaande video.

Gebarentaal

Wilt u meer weten over de Taalunie? Er zijn video’s beschikbaar over de Taalunie in Vlaamse Gebarentaal (VGT) en Nederlandse Gebarentaal (NGT).