Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken

De Taalunie werkt structureel samen met een aantal Nederlands-Vlaamse onderwijsnetwerken, die (gedeeltelijk) ook invulling geven aan de doelstellingen van de Taalunie. In deze netwerken komen Nederlandse en Vlaamse experts samen om te werken aan sterk onderwijs Nederlands.