Begrijpelijke rechtstaal

Begrijpelijke taal binnen ons rechtssysteem zorgt voor meer toegankelijkheid, draagvlak en vertrouwen.

De Taalunie stelt kennis en informatie beschikbaar over begrijpelijke rechtstaal. De resultaten van diverse bijeenkomsten die de Taalunie hierover heeft ondersteund, zoals het colloquium aan de Katholieke Universiteit Leuven (2016), de Juristenconferentie der Lage Landen (2017) en het colloquium over taal en recht van de Stichting Nederlands (2019), zijn hieronder als downloads of publicatie beschikbaar. 

In 2022 en 2023 organiseerde de Taalunie, met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, webinars en trainingen over begrijpelijke juridische taal. Op basis hiervan hebben we een artikel met juridische schrijftips geschreven.