Nederlands in Europa

De Taalunie vindt het belangrijk dat de Europese Unie meertalig is georganiseerd, zodat Nederlandstaligen in hun eigen taal door de Europese instellingen worden geïnformeerd. Daarom is de Taalunie lid en partner van diverse Europese talennetwerken.

Taalnetwerken

De Taalunie is stichtend lid van de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) en draagt namens Nederland en Vlaanderen bij aan de European Language Monitor (ELM). Daarnaast is de Taalunie één van de initiatiefnemers van het PETRA-E-netwerk voor de opleiding en training van literair vertalers, werkt ze samen met het Europese Dag van de Talen-platform (EDT-Platform) in België en neemt ze deel aan de jaarlijkse congressen van de Europese Raad voor de Talen (CEL/ELC).

Brug naar Europa

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) is voor de Taalunie een brug naar Europa. Als partner van VLEVA wordt de Taalunie geïnformeerd over relevante Europese beleidsontwikkelingen en ondersteund in haar belangenbehartiging van het Nederlands. Zo vraagt de Taalunie in Europa aandacht voor de economische waarde van de taalsector en het gebruik van Luistertaal als laagdrempelige manier om meertalige communicatie mogelijk te maken.