Nederlands in Europa

De Taalunie vindt het belangrijk dat de Europese Unie meertalig is georganiseerd, zodat Nederlandstaligen in hun eigen taal door de Europese instellingen worden geïnformeerd. Daarom is de Taalunie lid en partner van diverse Europese talennetwerken.

Taalnetwerken

De Taalunie is stichtend lid van de Europese Federatie van Nationale Taalinstellingen (EFNIL) en draagt namens Nederland en Vlaanderen bij aan de European Language Monitor. Verder werkt de Taalunie in EFNIL-verband samen aan gemeenschappelijke vraagstukken zoals de positie van het Nederlands in vergelijking met andere Europese talen. Daarnaast is de Taalunie één van de initiatiefnemers van het PETRA-E-netwerk voor de opleiding en training van literair vertalers, partner van het Europese Dag van de Talen-platform (EDT-Platform) in België en vaste deelnemer aan de jaarlijkse congressen van de Europese Raad voor de Talen (CEL/ELC).

Brug naar Europa

Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) is voor de Taalunie een brug naar Europa. Als partner van VLEVA krijgt de Taalunie informatie over relevante Europese beleidsontwikkelingen en ondersteuning voor haar belangenbehartiging van het Nederlands. Dit leidt tot lobbycampagnes met verschillende coalities, zoals op dit moment voor luistertaal als laagdrempelige manier om meertalig te communiceren.