De taalsector

Het Nederlands heeft niet alleen een maatschappelijke, maar ook een economische waarde. Dat blijkt uit de verkenning die de Taalunie heeft laten uitvoeren naar de taalsector in het Nederlandse taalgebied.

Toekomstperspectief taalstudenten

Uit de verkenning Over de economische betekenis van taal (2018) blijkt dat de taalsector in het Nederlandse taalgebied is verbonden met de volle breedte van onze economieën en daarom ook zelf een belangrijke economische rol speelt. Door zowel globalisering als lokalisering neemt het belang van de taalsector alleen maar toe, waardoor jongeren die talen studeren goede kansen hebben op de arbeidsmarkt.
 
Voor de verkenning is samengewerkt met De Taalstudio in Nederland, De Taalsector in België en LEFT Consultancy in Suriname. De Taalunie blijft de uitkomsten van het rapport onder de aandacht brengen van betrokkenen, beleidsmakers en belanghebbenden, ook in Europa. 

Informatiefiches

Van de verkenning zijn samenvattingen gemaakt in de vorm van informatiefiches en die zijn beschikbaar als download in het Nederlands, Duits, Frans en Engels.

Onderzoeksrapport van de Arteveldehogeschool: ‘Vlotte pen en oog voor taal: maakt of kraakt taal een eenmanszaak of kmo?’

Nieuw onderzoek helder: taalkwaliteit kan grote impact op je business hebben - negatief én positief (Bron: De Taalsector