Taalcompetentie Nederlands in het hoger onderwijs

Ook voor studenten in het hoger onderwijs is het belangrijk dat ze kansen krijgen om hun taalcompetentie in het Nederlands te blijven ontwikkelen. Taalcompetentie helpt studenten om te leren, om zichzelf maximaal te ontplooien tijdens hun studie en om hun weg te vinden in de samenleving en in hun toekomstige professionele leven. Daarom is het belangrijk dat alle opleidingen in het hoger onderwijs hun studenten hierin bewust en gericht blijven ondersteunen.

Taalcompetent in het hoger onderwijs

Om opleidingen hierbij houvast te bieden, heeft de Taalunie het kader Taalcompetent in het hoger onderwijs opgesteld. Het kader beschrijft vier aspecten van taalcompetentie die in elke opleiding aandacht verdienen, omdat ze voorwaarden zijn om in het hoger onderwijs tot leren te komen en om persoonlijke, professionele en maatschappelijke doelen te bereiken:

  1. bewustzijn van het belang van taal en de eigen taalcompetentie;
  2. de competentie om verschillende soorten geschreven en gesproken teksten te begrijpen;
  3. de competentie om verschillende soorten geschreven en gesproken informatie doelgericht te verwerken;
  4. de competentie om in verschillende contexten doelgericht en adequaat te communiceren.

Bij elk van deze aspecten wordt benoemd waar studenten tijdens hun opleiding ondersteuning bij nodig kunnen hebben.

Taalcompetent in het hoger onderwijs kwam tot stand in opdracht van de Nederlandse minister van onderwijs en in samenwerking met taalexperten en experten hoger onderwijs uit Nederland en Vlaanderen.

Het kader bouwt voort op twee literatuurstudies die de Taalunie liet uitvoeren (Herelixka & Verhulst 2014, Jansen e.a. 2022), op de adviezen in Vaart met taalvaardigheid (Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren 2015) en op het werk van de projectgroep ‘Uitdrukkingsvaardigheden’ (2020-2021).

Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs

Op de website kennisdelingtaalbeleid.org ontsluit het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs goede praktijkvoorbeelden op het gebied van taalondersteuning in het hoger onderwijs. Het Platform doet dat in samenwerking met de Taalunie. Instellingen die aan de slag willen met het kader voor taalcompetentie in het hoger onderwijs, kunnen op kennisdelingtaalbeleid.org terecht voor inspiratie.

Taalcompetentie in vertaalopleidingen

Om de taalcompetentie van studenten in vertaalopleidingen te versterken, organiseerde de Taalunie samen met diverse vertaalopleidingen een expertbijeenkomst rond taalcompetentie georganiseerd, om ook in die opleidingen de talige competenties van studenten te versterken.