Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap

Voor de Taalunie is het belangrijk dat het Nederlands in het hoger onderwijs en de wetenschap op alle niveaus en in alle vakgebieden blijvend wordt gebruikt. In het hoger onderwijs staat het gebruik van het Nederlands bij bepaalde niveaus en vakgebieden onder druk. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek naar de Staat van het Nederlands. Daarom pleit de Taalunie bij betrokkenen en beleidsmakers voor een weldoordacht talenbeleid.

Taalvaardigheid Nederlands

Taalvaardigheid vormt de basis voor verschillende competenties waarover afgestudeerden in het hoger onderwijs moeten beschikken, zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. In 2015 bracht de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het advies Vaart met taalvaardigheid uit om aandacht te vragen voor een goede taalvaardigheid Nederlands en een gerichter taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs.

Goede praktijkvoorbeelden

Samen met het onderwijsveld verzamelt de Taalunie goede praktijkvoorbeelden om andere instellingen voor hoger onderwijs te inspireren en werk te maken van een gerichter taalvaardigheidsbeleid. Het resultaat is de praktijkvoorbeeldenbank die samen met het Vlaams-Nederlands Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is ontwikkeld. Op deze praktijkvoorbeelden is een meta-analyse uitgevoerd om succesfactoren te bepalen en aanbevelingen te kunnen doen aan het hoger onderwijs.

Met het vertaalonderwijs werkt de Taalunie aan de verbetering van de taalvaardigheid Nederlands van vertalers. Hierover organiseerden we in 2019 een expertbijeenkomst.

Talenbeleid in het hoger onderwijs

In de notitie Nederlands als taal van hoger onderwijs en wetenschap van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren uit 2016 wordt voor een blijvend gebruik van het Nederlands in het hoger onderwijs en de wetenschap gepleit.

Lees de notitie Nederlands als taal van wetenschap en hoger onderwijs Path 4 Created with Sketch.

Talenbeleid internationaal

In 2017 heeft de Taalunie een internationaal onderzoeksprogramma opgezet om te bekijken welk talenbeleid aan Nederlandse, Vlaamse, Caribische en Zuid-Afrikaanse universiteiten wordt gevoerd. In het najaar van 2019 zijn de eerste resultaten gepresenteerd tijdens de CARAN-conferentie in Suriname.