Meertaligheid in het onderwijs

Hoe kun je op school en in de klas omgaan met de verschillende thuis- en moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiële elementen om op scholen tot een talenbeleid te komen dat recht doet aan alle talige competenties van leerlingen? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied (2019).

Wetenschappelijke inzichten

In totaal zijn 24 veelgestelde vragen van beleidsmakers, onderwijsmensen en ouders, voorgelegd aan acht taalwetenschappers uit het Nederlandse taalgebied. Zij hebben deze vragen beantwoord op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.
Het voornaamste doel van het dossier is om kennis te ontsluiten. Het gaat niet om beleidsaanbevelingen, maar om feitelijke informatie waarmee de Taalunie het maatschappelijk debat wil voeden. Het kennisdossier is samengesteld en gepubliceerd in samenwerking met de redacties van Meertaligheid.be en Meertalig.nl.

NB Voor het taalonderwijs Nederlands aan nieuwkomers en omgaan met standaardtaal en taalvariatie in het onderwijs lopen bij de Taalunie aparte beleidstrajecten.

Wilt u nieuwe literatuur onder onze aandacht brengen? Stuur dan een e-mail naar kdeconinck@taalunie.org of msmits@taalunie.org