Meertaligheid in het onderwijs

Hoe kun je op school en in de klas omgaan met de verschillende thuis- en moedertalen van leerlingen? Wat zijn essentiële elementen om op scholen tot een talenbeleid te komen dat recht doet aan alle talige competenties van leerlingen? De antwoorden op deze en andere vragen zijn terug te vinden in het kennisdossier Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied (2019).

Wetenschappelijke inzichten

In totaal zijn 24 vragen van beleidsmakers, onderwijsmensen en ouders, voorgelegd aan acht taalwetenschappers uit het Nederlandse taalgebied. Zij hebben deze vragen beantwoord op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het doel van het dossier is kennis te ontsluiten. Het gaat dus niet om beleidsaanbevelingen, maar om informatie waarmee de Taalunie het debat verder wil voeden.

Aan de slag in het onderwijs

Het kennisdossier is samengesteld met de redacties van Meertaligheid.be en Meertalig.nl. Op Meertaligheid.be en Drongo.nl hebben zij hierover informatiepagina's en filmpjes gepubliceerd. Voor Nederlandstalige scholen in Brussel heeft het Onderwijscentrum Brussel een eigen website gelanceerd en in Nederland heeft de Stichting Taal naar Keuze de wisselwerking tussen taalvaardigheid in het Nederlands en andere talen uitgewerkt in een informatieve film.