Standaardtaal

05-12-2019


Taaladvies

De Taalunie vormt samen met het Genootschap Onze Taal, de Taaltelefoon van de Vlaamse Overheid en het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) het samenwerkingsverband voor taaladvies en taaladviesvoorzieningen.

Taalvragen

Voor concrete antwoorden op taalvragen over het Nederlands kunt u terecht bij de taaladviesdiensten van het Genootschap Onze Taal in Nederland en de Taaltelefoon van de Vlaamse Overheid. Zij beantwoorden vragen voor het hele taalgebied. Voor uitgebreid advies over taalkwesties is informatie beschikbaar op Taaladvies.net. De adviezen op deze website worden afgestemd met het Taaladviesoverleg.

Buitenlandse aardrijkskundige namen

Wilt u meer weten over de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen? De Nederlandse schrijfwijze van deze namen is vastgelegd in de lijst Buitenlandse Aardrijkskundige Namen (BAN). De Commissie Anderstalige Namen houdt de lijst actueel.