Meertaligheid in de praktijk

Meertaligheid is volgens de Taalunie in de eerste plaats een rijkdom voor mens en maatschappij en niet direct een bedreiging voor de standaardtaal of het Nederlands. Daarom biedt de Taalunie kennis en informatie over meertaligheid in de praktijk.

Andere talen en variëteiten

Op veel plaatsen en in veel situaties in ons taalgebied worden meerdere talen en variëteiten naast en door elkaar gebruikt. De standaardtaal en het Nederlands kunnen perfect gedijen tussen andere variëteiten en talen, zolang ze in alle sociale situaties centraal blijven staan en niet worden verdrongen of vervangen door andere variëteiten of talen.

Taalunie Talendebatten

Het is in de praktijk niet altijd eenvoudig om met meerdere variëteiten of talen tegelijk om te gaan. Daarom stellen we kennis en informatie beschikbaar en gaan we in gesprek met belanghebbenden uit diverse maatschappelijke sectoren, bijvoorbeeld tijdens de Taalunie Talendebatten.

‘MEERtaligheid dan OOIT!’

In 2017 organiseerden de alumni Letteren van de Katholieke Universiteit Leuven in België met steun van de Taalunie een studienamiddag rond het thema ‘MEERtaligheid dan OOIT!’