Europees Referentiekader (ERK)

Het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK) biedt een instrument om het niveau waarop iemand een taal beheerst te beschrijven. Het wordt gebruikt in zowel het vreemdetalenonderwijs als in het onderwijs Nederlands aan anderstaligen.

In 2001 publiceerde de Raad van Europa het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR of CEF), een referentiekader om het taalbeheersingsniveau van mensen die een vreemde taal leren in Europa op een uniforme manier te kunnen beschrijven en vergelijken. Met het kader wil de Raad van Europa  transparante communicatie over taal en taalontwikkeling mogelijk maken.

Het kader onderscheidt 5 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven, spreken, gesprekken voeren) en geeft voor 6 niveaus van taalbeheersing (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) aan welke kennis en vaardigheden leerders moeten ontwikkelen om doeltreffend op dat niveau te kunnen handelen. Daarnaast beschrijft het kader ook de culturele context van taal. Behalve als systeem om de voortgang van leerders in verschillende fasen van hun taalleerproces te beschrijven en te toetsen, wordt het CEFR gebruikt als basis voor de uitwerking van lesprogramma's, leerplanrichtlijnen, examens en leerboeken in Europa.

Vertaling

Om het CEFR toegankelijk te maken voor het onderwijs Nederlands als tweede en vreemde taal, publiceerde de Nederlandse Taalunie in 2006 een vertaling van het document : Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen (ERK).

Website ERK Nederlands

De website ERK Nederlands helpt om het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen beter te leren kennen. De website bevat voorbeelden van taken en uitwerkingen door cursisten die een duidelijk beeld geven bij de betekenis van de verschillende ERK-niveaus, Daarnaast biedt de website ook een interactieve oefenmodule.

ERK Nederlands is bedoeld voor docenten NT2 en NVT, materiaalontwikkelaars, onderwijsondersteuners, beoordelaars, werkgevers en arbeidsbemiddelaars die met Europees Referentiekader aan het werk willen gaan.