Standaardtaal

17-11-2023


Spelling

De officiële spelling van het Nederlands ligt vast in de Woordenlijst Nederlandse Taal. De Woordenlijst is online beschikbaar via Woordenlijst.org. Het Comité van Ministers stelt de officiële spelling vast.
In Nederland en Vlaanderen is de officiële spelling wettelijk voorgeschreven voor het onderwijs en de overheid. Alle overheidsinstellingen en overheidsdiensten en alle officieel erkende en gefinancierde onderwijsinstellingen zijn dus verplicht om de officiële spelling te volgen.

De Woordenlijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe woorden. Een beperkte selectie van de Woordenlijst is in boekvorm verkrijgbaar als Het Groene Boekje. De laatste editie van dit boek is in 2015 uitgegeven door Van Dale. 

Meer weten over spelling?

De belangrijkste regels voor de officiële spelling staan in de Leidraad van de Woordenlijst. De Technische Handleiding biedt een uitgebreid overzicht van de spellingregels van het Nederlands. Deze tekst bevat meer regels, principes en nuanceringen dan de Leidraad. Naast de Leidraad en de Woordenlijst dient de Technische Handleiding als grondslag voor beslissingen van de Commissie Spelling  over de spelling van woorden.