Standaardtaal

29-11-2019


Spelling

De officiële spelling van het Nederlands ligt vast in de Woordenlijst Nederlandse Taal en is wettelijk voorgeschreven voor het onderwijs en de overheid. De Woordenlijst is online beschikbaar via Woordenlijst.org. De Commissie Spelling stelt de officiële spelling vast.

De Woordenlijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe woorden. Een beperkte selectie van de Woordenlijst is in boekvorm verkrijgbaar als Het Groene Boekje. De laatste editie van dit boek is in 2015 uitgegeven door Van Dale. 

Meer weten over spelling?

De belangrijkste regels voor de officiële spelling staan in de Leidraad van de Woordenlijst. De Technische Handleiding biedt een uitgebreid overzicht van de spellingregels van het Nederlands. Deze tekst bevat meer regels, principes en nuanceringen dan de Leidraad. Naast de Leidraad en de Woordenlijst dient de Technische Handleiding als grondslag voor beslissingen van de Commissie Spelling  over de spelling van woorden.