Standaardtaal

08-09-2021


Begrijpelijke taal

Begrijpelijke taal duurzaam onder de aandacht brengen van de overheid. Daarvoor is er het Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). Het netwerk is een initiatief van de Taalunie en van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in Nederland.

Netwerk Begrijpelijke Overheid

Het netwerk wil overheidsinstellingen in Nederland en België aanzetten om samen te werken rond begrijpelijke taal: informatie en ervaringen uitwisselen, modellen en instructies delen, en gezamenlijke acties en beleid opzetten. Zo zorgt het netwerk ervoor dat begrijpelijkheid een permanent aandachtspunt wordt bij alle overheidsinstellingen in het hele Nederlandse taalgebied.

Heerlijk Helder en Direct Duidelijk

Het netwerk is nauw betrokken bij de campagnes rond begrijpelijke taal die sinds 2018 lopen in Nederland (Direct Duidelijk) en Vlaanderen (Heerlijk Helder). Alle aandacht gaat nu naar deze acties. Op de websites vindt u veel direct bruikbare adviezen en modellen voor begrijpelijk taalgebruik en alle informatie over acties en activiteiten.