Standaardtaal

21-03-2023


Begrijpelijke overheidstaal

Begrijpelijke taal duurzaam onder de aandacht brengen van de overheid. Daarvoor werkt de Taalunie nauw samen met communicatiespecialisten, onderzoekers en Nederlandse en Vlaamse overheidsorganisaties. De belangrijkste samenwerkingspartners bij de overheid zijn het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vlaamse overheid.

In 2016 is het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) opgericht om overheidsinstellingen in Nederland en België aan te zetten om samen te werken rond begrijpelijke taal: informatie en ervaringen uitwisselen, modellen en instructies delen, en gezamenlijke acties en beleid opzetten.

Direct Duidelijk en Heerlijk Helder

Die uitwisseling vindt sinds 2018 in het bijzonder plaats tussen twee landelijke campagnes waarbij de Taalunie betrokken is: Direct Duidelijk (samenwerking met onder andere ministerie van BZK en Gebruiker Centraal) en Heerlijk Helder (samenwerking met Team Taaladvies van de Vlaamse overheid). Op de websites vindt u veel direct bruikbare adviezen en modellen voor begrijpelijk taalgebruik en alle informatie over acties en activiteiten.