Prijs der Nederlandse Letteren

De Prijs der Nederlandse Letteren is de belangrijkste literaire onderscheiding van het Nederlandse taalgebied. Schrijvers als Judith Herzberg, Remco Campert, Hella Haasse, Hugo Claus, Cees Nooteboom en Leonard Nolens kregen deze prijs. De bekroonde auteur ontvangt de prijs afwisselend uit de handen van een lid van het Belgische of het Nederlandse koningshuis. De prijs wordt toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, verhalend proza of drama en bestaat uit een geldprijs van 40.000 euro.

Jury Prijs der Nederlandse Letteren

Om de drie jaar kent het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de Prijs der Nederlandse Letteren toe. Zij wordt daarin geadviseerd door een jury die de laureaat van de prijs aanwijst. Deze jury bestaat uit acht leden die representatief zijn voor het Nederlands taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname) en de internationale neerlandistiek. De voorzitter is afwisselend een Nederlander of een Vlaming.

Organisatie van de prijs

De Prijs der Nederlandse Letteren bestaat sinds 1956. De Vlaamse auteur Herman Teirlinck ontving de prijs toen als eerste uit handen van de Nederlandse Koningin Juliana. Drie jaar later kreeg de Nederlandse dichter Adriaan Roland-Holst de prijs van de Belgische koning Boudewijn. Sinds de oprichting van de Taalunie organiseert het Algemeen Secretariaat van de Taalunie de prijsuitreiking.

De uitreiking in 2018 aan Judith Herzberg was de laatste die de Taalunie organiseerde. De organisatie is nu in handen van Literatuur Vlaanderen (2021) en het Nederlands Letterenfonds (2024). De Taalunie blijft de prijs financieel ondersteunen.

Website Prijs der Nederlandse Letteren

Op de website van de Prijs der Nederlandse Letteren vindt u alle laureaten en informatie over hun werk en de uitreiking vanaf 1956 tot nu.

Prijs der Nederlandse Letteren Path 4 Created with Sketch.
Chris van Houts
Remco Campert krijgt de prijs van Koning Filip
Remco Campert krijgt de prijs van Koning Filip
Chris van Houts
Leonard Nolens krijgt de prijs van Koningin Beatrix
Leonard Nolens krijgt de prijs van Koningin Beatrix