Muzikaal erfgoed

Nederlandstalig muzikaal erfgoed maakt deel uit van de gemeenschappelijke, culturele geschiedenis van Nederland, Vlaanderen en Suriname. De Taalunie brengt beleidsmakers en veldorganisaties samen om de zichtbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van muzikaal erfgoed te verbeteren.

Verzamelingen Nederlandstalige lichte muziek

Binnen het project ‘Verzamelingen verzameld: Lokalisatie van Nederlandstalig muzikaal erfgoed’ werkt de Taalunie samen met CEMPER en Muziekweb om verzamelingen met waardevolle Nederlandstalige lichte muziek uit de periode 1955-1983 in kaart te brengen. De focus ligt op opnames, liedteksten en bladmuziek.

Het belangrijkste doel van het project is om beter zichtbaar te maken welke waardevolle verzamelingen er zijn in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast wordt gekeken naar de behoeften bij verzamelaars voor de toekomst van hun collecties en naar het gebruik van muzikaal erfgoed in het onderwijs, de wetenschap en andere domeinen. CEMPER en Muziekweb worden in het project bijgestaan door een klankbordgroep onder voorzitterschap van Jacques Klöters.

Rapport Lokalisatie van Nederlandstalig muzikaal erfgoed

Het project had als doel om Nederlandstalig muzikaal erfgoed te lokaliseren. Lokalisatie is een noodzakelijke eerste stap alvorens er tot nadere inventarisatie (weten wat er tot op stukniveau in een archief aanwezig is), archivering, digitalisering en ontsluiting kan worden overgegaan.

Dit rapport is nu beschikbaar.


Het online overzicht van collecties en archieven en de aanbevelingen uit dit eindrapport vormen een belangrijke eerste stap naar een beter behoud van het Nederlandstalig muzikaal erfgoed.

Jacques Klöters

Webinar

Het onlangs opgerichte netwerk van de podiumkunsten, Podiumkunst.net, wil een breed netwerk van muziek- en theatercollecties opbouwen en ziet in de geïnventariseerde collecties met Nederlandstalig erfgoed een belangrijke inspiratiebron voor makers, onderzoekers en liefhebbers. De toekomst van deze rijkdom zou gewaarborgd moeten blijven.

In een webinar op donderdag 10 juni 2021 hebben de Taalunie en Podiumkunst.net dit verder toegelicht.

Bekijk hier enkele bijdragen.

Inleiding door Jacques Klöters
Paula Quint - Het belang van standaardisatie van muziekcollecties
Vic van de Reijt - Het belang van particulieren muziekcollecties
Geert Buelens - Het belang van muziekcollecties voor de wetenschap