Petra-E

PETRA-E is het eerste Europese netwerk van literaire vertaalopleidingen. De Taalunie heeft samen met de partners van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) een voortrekkersrol in dit Europese netwerk en in de ontwikkeling van het Referentiekader voor opleiding literair vertalen (Framework Literary Translation).

Internationaal netwerk

De vaak kleinschalige academische en niet-academische opleidingen literair vertalen hebben baat bij Europese samenwerking. Dankzij die samenwerking kwam ook het Referentiekader voor opleiding literair vertalen tot stand. Het referentiekader vormt de basis voor samenwerking en uitwisseling tussen opleidingen. PETRA-E staat voor PETRA-Educatie. De naam is gebaseerd op de afkorting van een eerder project, Plateforme Européenne pour la traduction littéraire (PETRA).

Referentiekader opleiding literair vertalen

Voor Europese samenwerking is het van belang dat er een gemeenschappelijk begrippenkader is voor de scholing van literair vertalers. Wat moet een vertaler kunnen en volgens welke stappen verloopt de ontwikkeling van een beginnend vertaler naar een professioneel vertaler? De leerlijn beschrijft de competenties die literair vertalers kunnen ontwikkelen en de stappen in dat ontwikkelingsproces.

Met de leerlijn kunnen vertalers hun niveau van bekwaamheid bepalen en hun studieprogramma plannen. Opleiders kunnen het referentiekader gebruiken om het niveau van de programma’s te definiëren en curricula te ontwerpen. Professionele vertalers kunnen de leerlijn gebruiken om te beslissen waar zij zich specifiek op willen toeleggen. De leerlijn is ook een praktisch instrument voor instellingen die zich beleidsmatig met literair vertalen bezighouden. Het referentiekader is online beschikbaar in negen talen.

Website PETRA-E

Op de Engelstalige website van PETRA-E vindt u meer informatie over het netwerk en de verschillende Europese partners.

Website PETRA-E Path 4 Created with Sketch.