Europa

Binnen Europa probeert de Nederlandse Taalunie zoveel mogelijk samen te werken met taalbeleidsorganisaties uit andere Europese landen op allerlei gebied.

De internationale positie van het Nederlands

De Taalunie heeft onderzoek laten doen naar de internationale positie van het Nederlands. Welke rol spelen het Nederlands en de neerlandistiek in het buitenland? Ook heeft de Taalunie laten onderzoeken hoe het gesteld is met de positie van het Nederlands in Europa in vergelijking met enkele andere Europese talen. De Taalunie heeft daarbij laten kijken naar hoe andere Europese landen het onderwijs van hun taal en cultuur in het buitenland aanpakken en ondersteunen. Verder heeft de Taalunie ook de meerwaarde van een studie Nederlands in twee andere Europese landen laten onderzoeken.
Meer informatie>

EFNIL

Ook in andere Europese landen bestaan instituten die zich bezighouden met taalbeleid en met de promotie van de eigen taal of talen. De samenwerking binnen de Federatie van Europese Nationale Taalinstellingen (EFNIL) heeft vooral tot doel om samenwerking tussen lidstaten en instituten tot stand te brengen, met name bij projecten rond gemeenschappelijke vraagstukken, en om samenwerking met en beïnvloeding van Europese beleidsinstanties te bewerkstelligen.
Meer informatie>

Nederlands in Europa - Taalnetwerken

De Taalunie vindt het belangrijk dat de Europese Unie meertalig is georganiseerd, zodat Nederlandstaligen in hun eigen taal door de Europese instellingen worden geïnformeerd. Daarom is de Taalunie lid en partner van diverse Europese talennetwerken.
Meer informatie>