Onderzoek

Als beleids- en kennisorganisatie voor het Nederlands vindt de Taalunie het belangrijk dat wetenschappers buiten het Nederlandse taalgebied gestimuleerd worden om onderzoek te doen m.b.t. de Nederlandse taal- en letterkunde en de Nederlandstalige cultuur. De Taalunie speelt op deze behoefte in.

Onderzoeksbeurzen

De Taalunie biedt de onderzoeksbeurzen aan voor wetenschappers die verbonden zijn aan universiteiten en hogescholen buiten Nederland en Vlaanderen. Deze wetenschappers zijn bij voorkeur verbonden aan een afdeling Nederlands. Deze beurzen zijn bedoeld om onderzoeksverblijven en/of onderzoeksmateriaal (mede) te financieren.
Meer informatie over onderzoeksbeurzen>

Docentencursus voor docent-onderzoekers

Jaarlijks organiseert de Universiteit Utrecht (meestal in augustus) in samenwerking met de Taalunie een nascholingscursus voor docent-onderzoekers Nederlands als vreemde taal (NVT). Deze nascholingscursus geeft de cursist grondig inzicht in actuele wetenschappelijke debatten binnen de neerlandistiek en biedt de mogelijkheid deze nieuwe kennis in de eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk te verwerken. De cursus biedt de gelegenheid om met collega’s en professionele partners van gedachten te wisselen over onderwijs en onderzoek.

De nascholingscursus is specifiek samengesteld voor docent-onderzoekers NVT die werkzaam zijn in de internationale neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen in het hoger onderwijs. Ook voor docent-onderzoekers die deze werkzaamheden combineren met vertaalwerk of een andere functie als culturele mediator biedt deze cursus relevante nascholings- en netwerkmogelijkheden.
Meer informatie over de cursus>

Publiceren

Voor wetenschappers binnen de internationale neerlandistiek is het belangrijk om te kunnen publiceren over hun onderzoek. Klik hier om te zien welke wetenschappelijke tijdschriften er zijn voor het Nederlands.

Overige onderzoeksbeurzen

De Taalunie heeft een overzicht gemaakt van onderzoeksbeurzen van een aantal andere organisaties. Klik hier om deze te bekijken.