Begrijpend lezen en leesmotivatie

Begrijpend lezen is cruciaal voor het verwerken van informatie en het verwerven van kennis. Het is een noodzakelijke competentie om tot leren te komen en om succesvol deel te nemen aan onze 21ste-eeuwse gedigitaliseerde samenleving. Nationale en internationale onderzoeken geven reden tot zorg over het niveau van begrijpend lezen van Vlaamse en Nederlandse leerlingen.

Taalraad Begrijpend Lezen

Het Comité van Ministers van de Taalunie richtte daarom een Taalraad Begrijpend Lezen op en vroeg de Taalraad aanbevelingen te doen om het niveau van begrijpend lezen van Vlaamse en Nederlandse basisschoolleerlingen te verhogen. De Taalraad Begrijpend Lezen bestaat uit Nederlandse en Vlaamse experts op het gebied van begrijpend lezen, leesmotivatie en het basisonderwijs.

Lees meer over de Taalraad Begrijpend Lezen Path 4 Created with Sketch.

Kernthema’s voor effectief leesonderwijs

De Taalraad stelde vijf kernthema’s vast waaraan scholen moeten werken om leerlingen naar een hoger niveau van begrijpend lezen te brengen:

  • Werk vanuit urgentiebesef.
  • Werk met een taal-leesbeleid.
  • Werk met effectieve vakdidactiek.
  • Werk aan leesmotivatie.
  • Geef formatieve feedback.

Aanbevelingen en acties

De Taalraad deed in een actieplan zeven aanbevelingen om scholen te ondersteunen bij het werken aan effectief leesonderwijs. De aanbevelingen werden vervolgens vertaald in concrete acties. De Taalunie voert momenteel gesprekken over de uitvoering van de aanbevelingen. 

Lees meer over de aanbevelingen en acties Path 4 Created with Sketch.

Effectief leesonderwijs in de lerarenopleiding: kansen, drempels en uitdagingen

Hoe bereiden lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland toekomstige leraren voor om effectief leesonderwijs te geven aan hun leerlingen? Wat hebben de lerarenopleiders en opleidingen nodig op dit gebied? Zijn er goede praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen zijn, en waar liggen er kansen, drempels of uitdagingen? Op die vragen een antwoord krijgen is belangrijk, want goed zijn in lezen is cruciaal om vlot te kunnen meedraaien in de 21ste-eeuwse samenleving, waarin informatie verwerken en kennis verwerven belangrijke vaardigheden zijn.

Goede voorbeelden van effectief leesonderwijs

Naar aanleiding van het actieplan Effectief onderwijs in begrijpend lezen verzamelde de Taalraad goede voorbeelden van effectief leesonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Die goede voorbeelden publiceerden ze in een bijsluiter van het tijdschrift MeerTaal en in tijdschrift Fons.

Download hier de artikels uit tijdschrift Fons en de bijsluiter bij MeerTaal.

Bijsluiter MeerTaal
Bijsluiter MeerTaal

Actueel

Leesbeleid snakt naar coherente aanpak met eenduidige visie

Lezen

Ontdek de Leesscan: een krachtige tool voor een duurzaam leesbeleid

Artikel
Lezen

Bart Chabot, Marion Bloemen en Kader Abdolah schrijven verhaal voor de Nationale Voorleeslunch

Lezen

Peiling Leesvaardigheid bevestigt opnieuw belang leesbevordering

Rijketeksten.org zet eerste stapjes

Leesonderwijs
Taalcompetenties

Boeken voor Surinaamse scholen om leescultuur te verrijken

Leraren inspireren elkaar om leesonderwijs te verbeteren

Docenten
Lezen

Aankondiging: nieuwe website rijketeksten.org met voorbeelden van rijke teksten vanaf 16 mei

Leesonderwijs
Taalcompetenties

Effectief leesonderwijs staat hoog op de agenda, maar die zit boordevol

Leesonderwijs

Effectief leesonderwijs geven. Hoe doe je dat?

Leesoffensief

Leescoalitie luidt noodklok bij ministers van Onderwijs en Cultuur

Lezen

Lezing Drongo Talenfestival: 'graag en goed lezen van de wieg tot het graf'

Drongo Talenfestival

Werkgroepen en commissies

Taalraad Begrijpend Lezen

Lezen
Samenwerking

Overig

Bijsluiter MeerTaal

Goede voorbeelden van effectief leesonderwijs

Lezen

Publicaties

Effectief leesonderwijs in de lerarenopleiding: kansen, drempels en uitdagingen

Leesonderwijs

Effectief onderwijs in begrijpend lezen

Acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie

Leesonderwijs

Aan het werk!

Adviezen ter verbetering van functionele leesvaardigheid in het onderwijs

Leesonderwijs

Effectief leesonderwijs geven: hoe doe je dat?

Leesonderwijs

Downloads

Manifest Leesoffensief

Meer dossiers

Contactpersoon