Literaire uitwisselingen

Om literaire uitwisselingen te bevorderen, is er een subsidieregeling voor organisaties, instellingen en literaire makers in de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. Uitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende culturen biedt verdieping en verrijking voor haar gebruikers. Daarom stimuleert de Taalunie de literaire en culturele uitwisseling van Nederlandstalige literatuur en cultuur.

Subsidieregeling

Uit onderzoek van de Taalunie blijkt dat literaire uitwisselingen meer ondersteund kunnen worden. Daarom is er een regeling opgezet in samenwerking met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds. Deze subsidieregeling maakt projecten en initiatieven mogelijk die het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten. Daarnaast kan de regeling de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied versterken.

Samenwerking taal en cultuur

De Taalunie werkt samen op het gebied van talige cultuur met culturele organisaties als deBuren, de Brakke Grond, Ons Erfdeel, het Fonds Podiumkunsten en de literaire fondsen van Nederland en Vlaanderen. Deze samenwerking en de Prijs der Nederlandse Letteren en de Toneelschrijfprijs, die de Taalunie mede mogelijk maakt, tonen de rijkdom van de Nederlandstalige cultuur.