Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten uit de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden, uit het hele Nederlandse taalgebied. De DBNL inspireert en ondersteunt gebruikers bij wetenschappelijk onderzoek en in het onderwijs. De collectie draagt bij aan het behoud van Nederlandstalig cultureel erfgoed en versterkt de positie van de Nederlandse taal en cultuur wereldwijd.

Digitale bibliotheek

De afdeling Digitalisering van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag verzorgt de digitalisering van romans, toneelstukken en gedichten, en verzamelt de informatie daaromheen. De DBNL bevat onder meer artikelen, naslagwerken, besprekingen, biografieën, portretten en audio- en videofragmenten. Via de DBNL zijn ook teksten te raadplegen die niet meer in druk verkrijgbaar zijn. De digitale bibliotheek wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

Organisatie

De DBNL komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek, die samen in de Commissie DBNL het beleid bepalen. Voor de selectie van teksten en de inhoudelijke ontwikkeling van de website is de KB samen met de VEB verantwoordelijk. De selectie van de te digitaliseren teksten wordt verzorgd door een commissie van deskundigen, de werkgroep content. Meer over de organisatie achter de DBNL en over de samenstelling van de werkgroep content, vindt u hier