Toetsing en certificering

Voor studenten en leerlingen Nederlands in het buitenland heeft de Taalunie toetsingsmogelijkheden ter beschikking.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

Het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT) is een project van de Taalunie dat  anderstaligen die het Nederlands als vreemde taal leren mogelijkheden biedt om hun taalvaardigheid in het Nederlands te laten toetsen en certificeren. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is een internationaal erkend certificaat voor studenten die buiten het Nederlandse taalgebied Nederlands leren.     Meer informatie>

Jongerenevaluatie

De Taalunie organiseert jaarlijks een Jongerenevaluatie. Deze evaluatie wordt gehouden onder Jongeren in de buurtaalregio's en op scholen op de Caribische eilanden. Deze evaluatie wordt sinds 2010 georganiseerd voor leerlingen tussen de 12 en 16 jaar die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Ze werken allen op ongeveer A2-niveau.
De jongerenevaluatie is opgezet omdat er voor die doelgroep op NVT-gebied geen echt alternatief is, en de leerlingen én leraren zo toch zien waar de leerlingen staan wat de vijf taalvaardigheden betreft. Scholen in deze gebieden kunnen hun leerlingen aanmelden voor deze gratis evaluatie.     Meer informatie>