Toetsing en certificering

Voor studenten en leerders Nederlands in het buitenland heeft de Taalunie toetsingsmogelijkheden ter beschikking.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)

Het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (CNaVT) is een project van de Taalunie dat  anderstaligen die het Nederlands als vreemde taal leren mogelijkheden biedt om hun taalvaardigheid in het Nederlands te laten toetsen en certificeren. Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is een internationaal erkend certificaat voor studenten die buiten het Nederlandse taalgebied Nederlands leren.     Meer informatie>