Financieringen hoger onderwijs buiten het taalgebied

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Als instelling van tertiair onderwijs of (universitaire) talenschool? Dan komt u in aanmerking voor financiële steun.
In 40 landen buiten het taalgebied wordt aan ongeveer 135 universiteiten en hogescholen onderwijs Nederlands aangeboden. Het is een kerntaak van de Nederlandse Taalunie om het onderwijs in de Nederlandse taal, letteren en cultuurgeschiedenis in het buitenland te bevorderen. In dat kader ondersteunt de Taalunie de buitenlandse neerlandistiek, onder meer met financieringen.

Toekenning
De financieringen voor het buitenland worden toegekend volgens een systematiek. De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent Nederlands is verbonden.

De Taalunie biedt de volgende financieringsregelingen aan:

1. Universitaire afdelingen Nederlands

Basisfinanciering
Beurs voor ondersteuning door studenten
Suppletie voor docenten uit het taalgebied
Schrijversbezoek wereldwijd
Projectfinanciering Onderwijs - Onderzoek - Culturele presentaties
Regeling thematische netwerken internationale neerlandistiek

2. Docentenplatforms

De Taalunie ondersteunt de werking en de activiteiten van docentenplatforms of -verenigingen buiten het Nederlandse taalgebied. Financieringsmogelijkheden:

Werkingsfinanciering docentenplatform
Docentenbijeenkomst
Gastdocentenregeling
Colloquium voor doctorandi en habilitandi (DoHa)
Zomercursus op locatie
Financiering overige activiteiten docentenplatforms

3. Onderzoekers buiten het taalgebied

Onderzoeksbeurzen

4. Nieuwe afdelingen Nederlands

Richtlijnen voor nieuwe afdelingen