Didactische ondersteuning

Wereldwijd leren honderdduizenden mensen van alle leeftijden Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Goede lesgevers zijn onmisbaar om kwaliteitsvol onderwijs NVT aan te bieden. Daarom is het van belang dat lesgevers doorlopend een rijk en divers aanbod bij- en nascholingen krijgen.

Ondersteuning

De Taalunie draagt verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van lesgevers buiten het Nederlandse taalgebied. Taken van de Taalunie op het gebied van NVT zijn onder andere:

  • Initiëren en (op verzoek van het 'veld') coördineren van educatieve projecten op het gebied van leermiddelenontwikkeling, toetsing en lesgeven;
  • Verstrekken van inhoudelijke adviezen bij het ontwikkelen van les- en leermateriaal;
  • Faciliteren en ondersteunen van deskundigheidsbevordering van lesgevers.

Waar ondersteunt de Taalunie concreet?

Digitale leermiddelen
Nascholingscursussen voor lesgevers
Leerlijnen NVT
Europees Referentiekader (ERK)
Basisboekenlijst NT2-NVT
Vertaalwoordenboeken

Buurtaalregio’s

In de vijf regio’s die grenzen aan Nederland en Vlaanderen wordt Nederlands als Vreemde Taal (NVT ) onderwezen in het primair, secundair, beroeps- en volwassenenonderwijs. De Taalunie adviseert en ondersteunt het onderwijs Nederlands in deze regio’s. Meer informatie>