Nederlands in het Caribisch gebied en Suriname

In Suriname en in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden is Nederlands de officiële taal. Voor de inwoners van deze gebieden is in veel gevallen Nederlands niet de moedertaal. Omdat Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen omgangstaal is, maakt het onderwijs daar de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands naar een vreemde taal aanpak. De Taalunie ondersteunt hierbij. Op deze pagina kunt u meer lezen over wat de Taalunie in Suriname en het Caribisch gebied doet.

Waarom?

In al deze gebieden is het Nederlands de officiële taal. Overal speelt het Nederlands een rol in het onderwijs. Van onderwijstaal tot vak. Omdat voor veel sprekers op de Caribische eilanden het Nederlands niet de moedertaal is, heeft men in het onderwijs behoefte aan NVT-expertise (onderwijs Nederlands als Vreemde Taal). De Taalunie heeft deze expertise. Omdat voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba na de wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk in 2010 het Taalunieverdrag van toepassing is verklaard heeft de Taalunie hier nu een rol. Met de landen Aruba en Curaçao bestonden reeds raamovereenkomsten.

Na de staatkundige hervorming van 2010 zijn de afspraken uit deze overeenkomsten overgegaan op deze landen. Sindsdien zijn er tussen de Taalunie en deze landen nieuwe raamovereenkomsten gesloten. Een raamovereenkomst met Sint-Maarten is in de maak. Ook op juridische gebied delen de Caribische eilanden en Nederland en Vlaanderen dezelfde taal en zijn ze op die manier met elkaar verbonden. Suriname maakt door middel van het associatieverdrag uit 2003 deel uit van de Nederlandse Taalunie.

Nederlands in Suriname

Het Nederlands is de taal van 575.000 Surinamers. Voor veel Surinamers is het Nederlands de moedertaal of de tweede taal. Het is de schooltaal en de officiële taal bij de overheid. Sinds 2004 is Suriname geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie. Op 12 december 2003 sloten de voorzitter van het Comité van Ministers van de Taalunie en de Surinaamse minister van Onderwijs en Volksontwikkeling hiertoe in Brussel een associatieovereenkomst.

Met het werkplan Suriname 2022-2024 wordt de betrokkenheid van Suriname bij de werkzaamheden van de Taalunie verder vergroot.

 

Nederlands in het Caribisch gebied

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) speelt het Nederlands nog steeds een rol in het bestuur en in het onderwijs. Omdat Nederlands in het Caribisch deel van het Koninkrijk geen omgangstaal is, maakt het onderwijs daar de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands naar een vreemde taal aanpak. De Taalunie ondersteunt hierbij.

De Nederlandse Taalunie werkt op diverse terreinen samen met de autonome landen Aruba en Curaçao en Sint-Maarten. Aruba en Curaçao hebben met de Taalunie raamovereenkomsten gesloten om de samenwerking structureel vorm te geven. Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) valt onder de reguliere werking van het Taalunieverdrag.

Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal

De Taalunie voert daarnaast in opdracht van het Ministerie van OCW een project uit dat de omslag van moedertaalonderwijs Nederlands naar onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) ondersteunt.
Meer informatie>

Docentenplatform CARAN

Neerlandici uit het Caribisch gebied zijn verenigd in het docentenplatform CARAN: Caribische Associatie voor de Neerlandistiek.
Meer informatie over CARAN

Conferentie CARAN 22-25 november 2017, Aruba
Van 22 tot 24 november 2017 vond op Aruba de dubbelconferentie van CARAN en Cross Over plaats. Klik hier voor het verslag van deze conferentie.

Conferentie CARAN 2019
Van 27 tot en met 30 november 2019 vindt er een nieuwe conferentie van CARAN plaats in Paramaribo, Suriname. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met CARAN2019Paramaribo@gmail.com .

Raamovereenkomst tussen Aruba en de Taalunie

De officiële talen van Aruba zijn Nederlands en Papiaments. Volgens de volkstelling van 2010 spreekt 68 % van de Arubanen thuis Papiaments, 13 % Spaans, 7 % Engels en 6 % Nederlands. Het Nederlands speelt vooral een rol in het bestuur en het onderwijs.
In februari 2019 hebben Aruba en de Taalunie een nieuwe raamovereenkomst gesloten.

Raamovereenkomst tussen Curaçao en de Taalunie

Op 29 november 2017 sloten Curaçao en de Taalunie een raamovereenkomst. De overeenkomst omvat een kader voor versterking van de samenwerking op het gebied van de Nederlandse taal en taalbeleid.

Gezamenlijke intentieverklaring ondertekend

Samen voor een beter onderwijs Nederlands op de Caribische eilanden.
Het Ministerie van OCW en de ministers van onderwijs van de drie landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten en de Taalunie hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend rond het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Dit gebeurde tijdens het vierlandenoverleg over onderwijs op 8 februari 2019 in Willemstad (Curaçao).
Meer informatie over de intentieverklaring

Achtergrondinformatie NVT-onderwijs per eiland

Hier vindt u meer informatie over de overeenkomsten en verklaringen per eiland.

Interessante Links

Werkgroep Caraïbische Letteren
Caraïbisch Uitzicht
Statistiek juli 2016, Surinaamse bevolking